Kurs na wózki widłowe Gdańsk – kiedy jest wymagany? 

Kursem na wózki widłowe może zainteresować się praktycznie każda osoba. Jednak nie tylko z tego względu kursy na wózki widłowe stały się wyjątkowo popularne. Profesjonalni operatorzy mogą ubiegać się o atrakcyjne pensje, co więcej, są bardzo dobrze opłacani za granicą. Należy przy tym pamiętać, że jeśli faktycznie chcemy zająć się operatorką wózka widłowego, to kurs jest niezbędny. Operowanie wózkiem widłowym bez uprawnień jest nielegalne i stwarza zagrożenie. Kiedy kurs na wózki widłowe Gdańsk jest wymagany, i jak wygląda? 

Kurs na wózki widłowe – kto może się zgłosić? 

W ostatnich latach kursy na wózki widłowe stały się wyjątkowo oblegane. I nic w tym dziwnego, bo zarówno w kraju, jak i za granicą brakuje specjalistów w tej dziedzinie. Przez to bycie operatorem wózka widłowego stało się opłacalne. Kto może przystąpić do kursu? Przede wszystkim musimy mieć ukończony 18 rok życia. Do kursu na wózki widłowe mogą podejść tylko osoby, które mają minimum wykształcenie podstawowe. Jest to wymóg, który musimy spełniać. Co więcej, będziemy musieli przedstawić także zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze operatora wózka widłowego. 

Do głównych przeciwwskazań zalicza się dużą wadę wzroku, epilepsję, znaczną utratę słuchu, czy choroby o podłożu psychicznym. Jeśli jednak żadne z powyższych schorzeń nam nie dolega, to bez większego problemu powinniśmy mieć możliwość do przystąpienia do kursu na wózki widłowe. 

Jak wygląda kurs na wózki widłowe Gdańsk? 

Każdy kurs na wózki widłowe Gdańsk podzielony jest na dwie części – teoretyczną i praktyczną. Tak samo, jak egzamin końcowy. W ramach kursu odbędziesz zajęcia z teorii, gdzie poznasz budowę wózka, zasady jego obsługi i bezpieczeństwa. Z kolei w części teoretycznej uczysz się już jak prowadzić i operować wózkiem. Żeby jednak uzyskać uprawnienia na wózek widłowy, nie wystarczy odbyć tylko kursu. Musimy także zdać egzamin. 

Egzamin UDT na wózki widłowe również składa się z części teoretycznej i praktycznej. Całość zajmuje około dwóch godzin, w trakcie których będziesz musiał wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu obsługi wózka widłowego oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy. W części teoretycznej przygotuj się na pytania związane z prawem i dozorem technicznym, także z budową wózka widłowego i jego regulacją. Natomiast w części praktycznej egzaminu będziesz musiał wykonać wskazane przez egzaminatora manewry. Pozytywny wynik egzaminu oznacza, że zdobywasz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego i możesz operować wózkiem widłowym. 

Dodaj komentarz