KREDYT HIPOTECZNY DLA MŁODYCH BEZ BIK- ratunek w osobie trzeciej

KREDYT HIPOTECZNY DLA MŁODYCH BEZ BIK- ratunek w osobie trzeciej

Pozytywna historia kredytowa BIK to gwarancja otrzymania kredytu mieszkaniowego. By ją zbudować potrzeba wielu lat regularnego spłacania finansowych zobowiązań. Młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy nie posiadają jeszcze żadnej historii BIK, co niestety działa na ich niekorzyść. Brak potwierdzenia wiarygodności w rejestrze Biura jest dla banku podstawowym powodem, by wniosek o kredyt odrzucić. Jeśli młoda para posiada stałe zatrudnienie zapewniające wysokie i stabilne zarobki, jednocześnie dysponuje wkładem własnym i dodatkowo ma zabezpieczenie w nieruchomości, szanse uzyskania kredytu hipotecznego są dość realne. Niestety nie każdy młody człowiek spełnia te warunki. Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pożyczki?
Tu pomocnym może okazać się znalezienie współkredytobiorcy. Może to być zarówno osoba, z którą nie jesteśmy spokrewnieni jak też członek rodziny. Należy wziąć pod uwagę, że kredyt hipoteczny to pożyczka długoterminowa zatem nasz partner w interesach musi być osobą pewną i wiarygodną.
Ważnym jest aby poinformować go, ze podejmując się wspólnych finansowych zobowiązań jego zdolność kredytowa spadnie, co będzie miało wpływ na jego indywidualne szanse uzyskania w przyszłości pożyczki gotówkowej lub bezgotówkowej. Nasza ‘pomocna dłoń’ musi także mieć świadomość prawnej odpowiedzialności wobec banku, względem którego jest współodpowiedzialna w równej mierze za spłatę zadłużenia.
Współkredytobiorca nie jest poręczycielem. Jest odpowiedzialny za spłacanie części długu każdego miesiąca. Nie jest zwolniony od płatności i podlega takim samym prawom i obowiązkom jak każdy w pozostałych kredytobiorców. Poręczyciel natomiast to osoba, która nie spłaca kredytu razem z nami. To człowiek, który z razie naszego niepowodzenia, ureguluje za nas nasze zobowiązania finansowe. Innymi słowy jego finansowa odpowiedzialność zaczyna się dopiero tam, gdzie nasza poniosła klęskę.