Standardowe czynniki selekcji odpowiedniej pompy do oleju napędowego

Szybkość przepływu palowa w pompie odnosi się do szybkości jego wydawania i jest zwykle mierzona w litrach na minutę. Natężenie przepływu jest ogólnie związane z typem tankowanego pojazdu – im większy zbiornik w pojeździe, tym szybsze pompy do oleju napędowego są wymagane. Jak to działa dokładnie i o czym należy pamiętać przy wyborze? Spójrzmy bliżej na ten temat.

Wydajność działania i zasilanie pompy do oleju napędowego

Jeśli wyobrazisz sobie, że natężenie przepływu na podjeździe benzynowym, gdy tankujemy nasz samochód, wynosi około 40-45 l/min, dla standardowej floty ciężarówek odpowiednie są pompy do oleju napędowego 12V o standardowym natężeniu przepływu około 50-70 l/min. Jednak inne pojazdy mogą wymagać szybszej lub o dużym przepływie pompy dozującej paliwo ze względu na wielkość napełnianego zbiornika, na przykład duże wyposażenie zakładu lub maszyny rolnicze.

Stacje tankowania, w których w stałej lokalizacji znajduje się statyczny zbiornik paliwa, zwykle mają doprowadzone zasilanie sieciowe, w związku z czym najrozsądniejszym rozwiązaniem byłaby elektryczna pompa do przetaczania paliwa.

Ważne jest, aby sprawdzić napięcie tego zasilania sieciowego, ponieważ podczas gdy standardowe zasilanie elektryczne wynosi 230 V, 110 V jest powszechne na placach budowy ze względu na bezpieczeństwo, a 400 V (trójfazowe) jest powszechne w zastosowaniach przemysłowych, gdzie zasilane są ciężkie maszyny. W przypadku dużych zakładów i sprzętu rolniczego wymagana moc pompy do oleju napędowego prawdopodobnie będzie wynosić 24 V, podczas gdy w przypadku mniejszych maszyn i pojazdów wystarczająca będzie 12-woltowa pompa transferowa do oleju napędowego będzie wystarczająca.

Wybór pompy do paliwa a środowisko użytkowania

Środowisko, w którym nastąpi tankowanie, będzie również miało wpływ na wybór pompy dozującej paliwo. Ze względu na zapotrzebowanie na przenośne tankowanie w terenie, rynek rolniczy ma bardzo wyraźne zapotrzebowanie na pompy transferowe do silników wysokoprężnych 24 V i 12 V. Podobnie w przypadku innych zastosowań terenowych, takich jak kamieniołomy i place budowy, gdzie wyposażenie zakładu wymaga tankowania, istnieje podobne zapotrzebowanie na pompy do oleju napędowego niskiego napięcia. I

Istnieje kilka pomp do tankowania oleju napędowego, które są jeszcze bardziej odpowiednie dla tego rynku, które są podzielone na kategorie ze względu na większe natężenia przepływu i ciężką konstrukcję. Najważniejsze jest skrupulatne rozeznanie, które pozwala na podjęcie możliwie jak najlepszej decyzji.

Dodaj komentarz