Czym są roboty ziemne i kiedy się je wykonuje? Roboty ziemne Kwidzyn

Od robót ziemnych zaczyna się niemal każda inwestycja. Mogą to być podstawowe lub pomocnicze prace budowlane. Bez nich dalsza część budowy nie może się odbyć. Co ważne, przygotowanie gruntu musi być zgodne z dokumentacją projektową. Czym dokładnie są roboty ziemne i kiedy się je wykonuje? Zobacz, na czym polegają roboty ziemne Kwidzyn

Na czym polegają roboty ziemne Kwidzyn? 

Roboty ziemne to prace, które obejmują urabianie różnego rodzaju gruntu. Najczęściej są związane z takimi czynnościami jak oddzielanie warstwy gruntu, przemieszczanie jej na zwał lub maszyny transportowe. Roboty ziemne Kwidzyn to także przesuwanie, zasypywanie, zagęszczanie urobku oraz jego załadunek i rozładunek. Co ważne, takie prace wymagają zastosowania specjalnego sprzętu, czyli maszyn budowlanych. Różnią się one od siebie zastosowaniem i podwoziem. Wśród najczęściej wykorzystywanych maszyn do robót ziemnych możemy wymienić koparki, ładowarki, spycharki, zrywarki, walce i ubijarki. 

Jaka jest klasyfikacja robót ziemnych? 

Roboty ziemne możemy podzielić na trzy rodzaje, biorąc pod uwagę, na jakim etapie są wykonywane. W ramach specyfiki podejmowane czynności wyróżniamy roboty ziemne porządkowe, podstawowe i wykończeniowe. Pierwsze z nich, jak po nazwie możemy się domyśleć, spełniają funkcję przygotowawczą. Wśród nich możemy wyróżnić przede wszystkim usuwanie zbędnych elementów z placu budowy, takich jak roślinność, darnina, starodrzew, czy pnie i krzewy. Przed rozpoczęciem prac właściwych trzeba jeszcze spulchnić glebę oraz odprowadzić wody odpadowe.

Kolejnym etapem są roboty ziemne podstawowe. Do nich zaliczamy makroniwelację oraz niwelację, a także wykopy wąsko i szeroko-przestrzenne pod obiekty budowlane. Na tym etapie rozpoczynają się więc już prace stricte pod inwestycję. Do robót ziemnych podstawowych możemy zaliczyć także wykonywanie nasypów oraz zasypek i podsypek. Ostatnie, ale nie mniej ważne, to roboty ziemne wykończeniowe. Te polegają na wyrównywaniu dna wykopów oraz wykonywaniu wykopów pod fundamenty. Co ważne, wszystkie skarpy należy wyrównać i zagęścić, a nasypy wyprofilować oraz przeprowadzić mikroniwelację. Na tym etapie wykonuje się także prace ziemne ogrodowe, czyli ułożenie ziemi roślinnej i darni. Roboty ziemne z racji tego, że wymagają użycia specjalnych maszyn, wykonywane są przez specjalistów. To od nich zaczyna się każda inwestycja, zarówno budowa nieruchomości, jak i dróg, czy budowli podziemnych. 

 

Dodaj komentarz