Wszystko, co musisz wiedzieć o upadłości konsumenckiej

Wszystko, co musisz wiedzieć o upadłości konsumenckiej

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces prawny polegający na stwierdzeniu, że osoba nie jest w stanie spłacić swoich długów, zwykle z powodu kłopotów finansowych. Aby ogłosić upadłość, osoba musi być prawnie niewypłacalna lub mieć możliwość spłaty swoich długów w dającej się przewidzieć przyszłości. Mahatma Gandhi, którego kiedyś zmusili brytyjscy wierzyciele do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, powiedział: „Wielkość narodu mierzy się tym, jak traktuje najsłabszych”. Ludzie zazwyczaj składają wniosek o ogłoszenie bankructwa osobistego po stwierdzeniu, że nie stać ich na spłatę zadłużenia. Upadłość pozwala im zacząć od nowa i odbudować zdolność kredytową.

Co to jest upadłość osobista?

Upadłość osobista to postępowanie prawne, które umożliwia osobie fizycznej, zwykle mającej znaczne zadłużenie, złożenie wniosku o ochronę przed upadłością. W tym procesie majątek osoby zostaje sprzedany, aby mógł on mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby spłacić wierzycieli i żyć dalej. Najczęstszymi aktywami, które są sprzedawane w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych, są mienie, pojazdy i artykuły gospodarstwa domowego.

Czym różni się upadłość osobista od upadłości biznesowej?

Upadłość konsumencka” odnosi się do stanu niemożności wywiązania się ze swoich zobowiązań finansowych i/lub braku dochodów na pokrycie wydatków. Zwykle wiąże się ze zmianą stylu życia często prowadzącą do utraty majątku. „Upadłości osobiste” są składane przez osoby fizyczne i różnią się od „upadłości biznesowych”. Upadłości biznesowe mają miejsce, gdy firma nie może spłacić swoich długów, podczas gdy bankructwa osobiste mają miejsce, gdy osoba fizyczna nie może spłacić swoich długów. Upadłość konsumencka to rodzaj upadłości, w której dłużnik posiada pewne aktywa, ale nie wystarczają na spłatę wszystkich swoich długów. Z kolei upadłość osobista obejmuje całkowitą niewypłacalność osoby fizycznej lub firmy bez żadnego majątku.

Jak działa bankructwo osobiste i dlaczego ludzie się o to ubiegają?

Upadłość osobista to proces, który pomaga ludziom wyjść z długów poprzez sprzedaż ich aktywów i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest często używany w ostateczności, gdy ludzie nie są w stanie spłacić swoich długów.

Wiele osób ubiega się o upadłość osobistą, ponieważ od dłuższego czasu zmagają się z długiem, a oprocentowanie ich kredytów jest zbyt wysokie. Wolą zbankrutować niż żyć w stresie finansowym. . Jeśli masz trudności z dokonywaniem płatności, ponieważ oprocentowanie Twoich pożyczek jest zbyt wysokie, porozmawiaj z doradcą finansowym o tym, czy powinieneś złożyć wniosek o upadłość osobistą. Innym lepszym sposobem jest zgłoszenie się do kancelarii antywindykacyjnej. Tam znajdziesz specjalistów, którzy pomogą Ci uporać się z Twoim koszmarem.