Ustawa antylichwiarska – najważniejsze informacje

Stale rozwijający się sektor pożyczek pozabankowych sprawia, że otrzymanie dodatkowych pieniędzy stało się niezwykle łatwe. Pożyczki możemy już bowiem zaciągać przez internet, a aby je otrzymać, wystarczy jedynie dowód osobisty. Niestety taki dynamiczny rozwój niesie też pewne zagrożenia, które trzeba wziąć pod uwagę, zanim podpisze się umowę kredytową. Niektóre firmy przyjmują bowiem dość nieuczciwe praktyki, które prowadzą do nadużyć. Aby temu zapobiegać, podjęto pewne kroki i m.in. wprowadzono ustawę antylichwiarską. Na czym ona polega i co trzeba o niej wiedzieć? Odpowiadamy https://habzafinanse.com.pl/ustawa-antylichwiarska-co-powinienes-o-niej-wiedziec/.

Ustawa antylichwiarska – co to jest?

Jest to akt prawny, który zapewnia bezpieczeństwo konsumentów i chroni ich przed nieuczciwymi pożyczkodawcami. Celem tej ustawy jest ochrona klientów firm pożyczkowych przed nieuczciwymi praktykami, nad którymi nikt nie miał kontroli. Niegdyś prywatne firmy pożyczkowe nie potrzebowały żadnych zezwoleń na otwarcie działalności. Pożyczkodawcą mógł zostać każdy, a przez to dochodziło do nadużyć i wielu oszustw. Czasem klienci takich miejsc musieli oddawać, nawet 3 razy więcej niż pożyczyli. Właśnie z tego powodu rząd postanowił ukrócić tę działalność i aby chronić konsumentów, wprowadził ustawę antylichwiarską.

Ustawa antylichwiarska, a pozaodsetkowe koszty kredytu

Aktualne przepisy nakładają na pożyczkodawców ograniczenia, które dotyczą maksymalnej kwoty pozaodsetkowych kosztów kredytu. Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie powinna przekraczać sumy 25% kwoty pożyczki (część stała) oraz 30% tej kwoty w stosunku rocznym (część zmienna). Dotyczy to zobowiązań krótkoterminowych. Natomiast w przypadku zobowiązań ratalnych na kilka lat maksymalny limit jest równy całkowitej kwocie kredytu.

Opóźnienia w spłatach

Ustawa antylichwiarska wprowadziła także ograniczenia, które związane są z maksymalnymi kosztami pobieranymi za nieterminową spłatę zobowiązania. Teraz pożyczkodawca nie może pobierać horrendalnych kwot, jeśli dojdzie do tego typu sytuacji. Pozabankowe instytucje finansowe nie mają już tak dużej dowolności w tej sprawie i obowiązują ich pewne przepisy. Maksymalne odsetki za opóźnienie w spłacie zobowiązania mogą być równe maksymalnie dwukrotności odsetek ustawowych za zwłokę, czyli sumie stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych.

Dzięki ustawie antylichwiarskiej klienci parabanków mogą czuć się bezpieczniej, co znacznie zwiększa komfort pożyczania pieniędzy w pozabankowych instytucjach finansowych. Więcej informacji o ustawie antylichwiarskiej znajdziesz na https://habzafinanse.com.pl/ustawa-antylichwiarska-co-powinienes-o-niej-wiedziec/.