Czy rynek pożyczek pozabankowych jest potrzebny

Czy rynek pożyczek pozabankowych jest potrzebny

Rynek produktów finansowych, jeśli chodzi oczywiście o pożyczanie pieniędzy, możemy podzielić przede wszystkim pod kątem instytucji, która wypłaci nam środki. W ten sposób wyróżnimy rynek produktów bankowych, na którym funkcjonują banki i SKOKi oraz rynek produktów pozabankowych, gdzie znajdziemy instytucje pożyczkowe oraz te udzielające chwilówki.

Kredyt w banku

Pod pojęciem kredytu kryją się oczywiście środki finansowe, które bank przekazuje kredytobiorcy na określony w umowie kredytu czas i cel. Kredytobiorca zobowiązuje się natomiast do wydatkowania tych środków na cel wynikający z umowy oraz oddania pożyczonego kapitału wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem spłat oraz pokrycia wszelkich kosztów dodatkowych. Bank oraz SKOK to jedyne instytucje uprawnione przepisami prawa bankowego do udzielania kredytów. Pewnie większość z nas choć raz brała kredyt w banku albo chociaż taką próbę podjęła i wie, ze wiążą się z tym pewne ograniczenia.

Aby otrzymać kredyt w banku musimy pozytywnie przejść weryfikację pod kątem zdolności kredytowej oraz danych zawartych w BIK. Najbardziej przychylnie bank patrzy na osoby zatrudnione  w oparciu o umowę o pracę, których dochody są na odpowiednim poziomie, nie posiadający zadłużenia, których dochody po zsumowaniu są wyższe niż łączna kwota wydatków. Do tego mają na swoim koncie uregulowane już kredyty, a wszelkie raty spłacali terminowo. Oczywiście wszystko to musi zostać odpowiednio udokumentowane.

Pożyczka w instytucji pozabankowej

Pożyczki może udzielić nam instytucja pozabankowa, a także osoba prywatna. Pożyczkodawca nie musi określać celu, na jaki pożycza pieniądze. Pożyczkodawca może ustalić cenę, za którą zdecyduje się pożyczyć nam określoną kwotę pieniędzy.

W przeciwieństwie do banków, na instytucje pożyczkowe nie jest nałożony obowiązek weryfikacji klienta w BIK oraz uzyskanie poświadczeń dokumentujących zatrudnienie, dochody czy wysokość aktualnych zobowiązań. Wszelkie kryteria w oparciu, o które instytucja pozabankowa udziela pożyczki, są ustalone przez nią samą. To pożyczkodawca decyduje komu i na jakich zasadach odda w użytkowanie gotówkę. Co do zasady, i taki też jest sens działania instytucji pozabankowych, formalności są znacznie uproszczone, a potencjalny pożyczkobiorca ma znacznie szersze pole manewru jeśli chodzi chociażby o przedstawienie swoich dochodów.

Czy rynek pożyczek pozabankowych jest potrzebny

W przeciwieństwie do kredytu pożyczka może zostać udzielona osobie, która nie ma regularnych dochodów, lub utrzymuje się z zasiłków. Zatem niekoniecznie pożyczki czy chwilówki bez baz BIK powinny kojarzyć się nam od razu z osobami, które decydują się na te produkty, bo nie zarabiają, a później nie spłacają swojego zobowiązania. Sytuacja finansowa każdego z nas może znacznie się od siebie różnić. Nie każdy ma to szczęście albo też wcale nie ma takiej potrzeby, aby pracować na umowę o pracę. Może okazać się nawet, że wpływy osoby żyjącej z zasiłków itp. są większe niż osoby pracującej, jednakże mimo to, ta pierwsza nie ma szans na kredyt, gdyż ten rodzaj dochodów nie jest przez bank honorowany. Dlatego też można śmiało powiedzieć, że funkcjonowanie rynku pożyczek pozabankowych ma sens i z pewnością, dla niektórych to jedyna możliwość na pożyczenie pieniędzy.