Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Na zobowiązanie finansowe, jakim jest kredyt hipoteczny, każdego roku decyduje się coraz większe grono klientów. Dzieje się tak, ponieważ w znacznym stopniu umożliwia on spełnienie marzenia o własnym lokum. Przy czym należy zaznaczyć, iż kredyt hipoteczny jest przyznawany przez banki nie tylko w celu zakupu mieszkania lub domu, ale również w celu budowy domu.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredytem hipotecznym określa się nic innego, jak produkt bankowy, którego zabezpieczeniem za każdym razem jest zakupiona przez nas nieruchomość. Główną wadą kredytów hipotecznych jest przede wszystkim to, że nie mogą one zostać udzielone, gdy nie dysponujemy jakimkolwiek wkładem własnym. W większości przypadków bank będzie od nas wymagał minimum 10 procent wkładu własnego od ceny nieruchomości. Pełna definicja tej produktu finansowego została uregulowana w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku. stanowi jeden z najważniejszych elementów, które można spotkać w ofercie każdego banku. Z kolei, jeżeli chodzi o hipotekę to określa się nią nic innego, jak ograniczone prawo rzeczowe, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby móc uzyskać kredyt hipoteczny?

Dokumentami potrzebnymi do uzyskania kredytu hipotecznego będą:

  • oświadczenie o dochodach
  • zaświadczenie o zatrudnieniu
  • świadectwo pracy
  • umowa o pracę
  • deklaracja PIT za ostatni rok podatkowy
  • potwierdzenie wpłaty wkładu własnego
  • umowa przedwstępna z deweloperem, bądź umowa wstępna ze sprzedawcą (jeżeli kupno mieszkania lub domu tyczy się rynku wtórnego)
  • odpis z księgi wieczystej lub wpis dewelopera do KRS
  • wycena bankowa nieruchomości

Należy również zaznaczyć, iż w większości banków niezbędne będzie także wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Do rodzajów tych ubezpieczeń można zaliczyć w szczególności: ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak również ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Ile wynosi stawka wkładu własnego?

Stawka wkładu własnego jest uzależniona od powstania kilku kluczowych czynników, a można do nich zaliczyć przede wszystkim: stopę procentową, aktualna sytuacja gospodarcza, ale także przepisy, jakie zostały narzucone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Należy jednak zaznaczyć, iż najniższą stawką wkładu własnego, jaka może być zaoferowana przez banki jest 10 procent od wartości nieruchomości. Wkład własny należy wnieść na samym początku.