Klucz do efektywnego uzasadnienia planu biznesowego

Klucz do efektywnego uzasadnienia planu
biznesowego
Skromność, dynamizm, elokwencja i pewność siebie to z pewnością cechy, które wygrywają w obliczu kredytodawców, ale nie zrekompensują one braku przygotowania. Spotkanie z bankierem w sprawie finansowania jest trochę jak rozmowa o pracę, trzeba być przygotowanym. Opanowanie tematu, umiejętność mówienia o nim w prosty sposób, wyjaśnienie znaczenia i wpływu produktu to również ważne aspekty. Jeden błąd, którego nie można było unikać: nieznajomość potrzeb lub formułowanie zbyt ogólnikowych żądań wpływają na negatywną ocenę bankiera, a w tym przypadku niezbędne są dokładność i przejrzystość.
Istnieje wiele organizacji, które mogą wspierać ludzi biznesu i dostarczać im fachowych ekspertyz.
W czasie spotkania, przedstawienie swojego zespołu jest również pozytywnym elementem, który przemawia do finansistów. Aby wypełnić luki, potrzebujemy ludzi, którzy nas uzupełniają. Dobry produkt to nie wszystko, potrzebujemy portretu zespołu, który potwierdzi, że firma ma zdolność do realizacji wytyczonego planu. Księgowy, specjalista ds. podatków, prawnik, wspólnicy, itp. Specjaliści podkreślają, jak ważna jest obecność tych osób podczas prezentacji.
Eksperci są zgodni co do tego, że pukanie do każdych drzwi w celu uzyskania finansowania przynosi efekt odwrotny do zamierzonego. Przede wszystkim trzeba być poinformowanym i zadawać pytania, ponieważ projektów jest tak wiele, jak programów finansowania. Zalety, kultura i wkład pożyczkodawców to również kwestie, których nie należy pomijać. Szukamy nie tylko pieniędzy, ale także partnerów biznesowych z siecią, dzięki której będzie można nawiązać kontakty z dostawcami i klientami. Instytucje muszą być częścią planu, a finansowanie nie powinno być postrzegane jako zwykła formalność. Należy nawiązać z bankierem relacje oparte na zaufaniu, rozmawiać z nim o swoich projektach, pomysłach.
Ostatnim etapem do osiągnięcia sukcesu jest kwestia finansowa. To właśnie w tym momencie na pierwszy plan wysuwa się pełny obraz finansowy, etymologia, szacunek dla wierzycieli, ale także cele i realne plany B, C, D…
Pożyczkodawcy chcą znać prognozy, opcje scenariuszy, ponieważ realistycznie rzecz biorąc, projekt nigdy nie rozwija się tak, jak to sobie wyobrażaliśmy. Takie właśnie przygotowanie ma sens. Przedsiębiorca przedstawia swoje motywacje i wyjaśnia swoje zaangażowanie, natomiast bankier chce wiedzieć, czy osoba, która stoi przed nim, przemyślała wpływ projektu na swoją firmę, czy uwzględniła wszystkie aspekty, takie jak konieczność zwiększenia liczby pracowników lub przeprowadzki. Czy wprowadza innowacje i podąża za trendami, takimi jak sprzedaż online czy automatyzacja? Czy oferowany produkt jest dostosowany do rzeczywistych potrzeb?.