Czym jest zdolność kredytowa i jak ją polepszyć?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa oznacza określoną, maksymalną kwotę jaką kredytobiorca będzie w stanie (w ocenie banku lub innej instytucji finansowej) przeznaczyć na spłatę zaciąganego zobowiązania. Poprzez gruntowną analizę zdolności kredytowej określonej osoby pożyczkodawca jest w stanie ocenić, czy pożyczkobiorca będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie razem z odsetkami oraz opłatami od udzielenia kredytu lub pożyczki zgodnie z przyjętym przez obie strony harmonogramem spłat. Prawidłowa ocena zdolności kredytowej pozwala zminimalizować ryzyko wynikające z niespłacenia lub nieterminowego spłacania zobowiązania. Bank zgodnie z przepisami ustawy Prawa Bankowego, przed wydaniem decyzji kredytowej ma prawo żądać udostępnienia mu wszelkich dokumentów oraz informacji które są niezbędne do oceny ryzyka, a kredytobiorca jeśli chce uzyskać pożyczkę jest zobowiązany takie dokumenty przedłożyć.

Co ważne, zdolność kredytowa nigdy nie jest taka sama w każdym banku. Każda instytucja ma swoje własne procedury do obliczania zdolności kredytowej, więc mogą zdarzyć się sytuacje, że wnioskujący o udzielenie kredytu będzie miał w jednym banku wyższą zdolność a w innym sporo niższą. Pozytywna zdolność kredytowa jest wymagana w przypadku zaciągania większości pożyczek bankowych m.in. do udzielenia przez instytucje kredytu inwestycyjnego, studenckiego, hipotecznego, leasingu, karty kredytowej a także limitu na koncie czy kredytu odnawialnego.

W jaki sposób bank ocenia zdolność kredytową?

Instytucje finansowe oceniają zdolność kredytową w dwóch etapach – wykonując analizę ilościową oraz jakościową.

Analiza ilościowa wiąże się z oceną sytuacji finansowej wnioskującego o kredyt. W tym celu bank sprawdza regularność oraz wysokość uzyskiwanych dochodów, to w jaki sposób uzyskiwane są dochody (umowa o pracę, długość jej trwania, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony, od jak długiego czasu trwa obecny stosunek pracy), miesięczne koszty utrzymania (czynsz, opłaty za media, utrzymanie domu/mieszkania) oraz aktualne zadłużenie wnioskującego. Ma to na celu ustalenie bez bank, czy potencjalny kredytobiorca ma na tyle stabilną sytuację finansową, że w perspektywie czasu będzie w stanie spłacać nowe zobowiązanie.

Kolejną częścią ocenianej przez banki zdolności kredytowej jest analiza jakościowa która ma na celu oszacować czy kredytobiorca wywiąże się z zaciągniętego zobowiązania. W tym celu badany jest nie tylko wiek i stan cywilny ale także liczba osób na jego utrzymaniu, wykonywany zawód, branża w jakiej pracuje oraz zajmowane stanowisko. Bank bada także historię kredytową która pokazuje czy wcześniej zaciągnięte pożyczki były spłacane regularnie.

Jak polepszyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to tak naprawdę wiele czynników na które potencjalny kredytobiorca ma wpływ. W przypadku zbyt niskiej zdolności lub jej braku, przed wnioskowaniem o pożyczkę warto wykonać kilka kroków aby ją polepszyć. W przypadku nisko opłacanej pracy, warto zastanowić się nad znalezieniem lepszego lub dodatkowego źródła dochodów. Warto też uregulować wszystkie zaciągnięte zobowiązania oraz spłacać raty kredytów regularnie. Nieużywane karty kredytowe oraz debety na koncie powinno się zamknąć.

Zdolność kredytową zwiększa także posiadanie konta w banku w którym zostanie złożony wniosek o pożyczkę. Warto też skorzystać z dodatkowych produktów banku, które niejednokrotnie zmniejszają koszt miesięcznej raty zobowiązania. W przypadku kredytu hipotecznego zdolność kredytową zwiększa wydłużenie okresu zobowiązania, jednak w tym przypadku należy liczyć się ze wzrostem odsetek do późniejszej spłaty. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki warto znaleźć współkredytobiorcę, bowiem każda dodatkowa osoba przystępująca do kredytu w ocenie banku jest w stanie przyczynić się do terminowej i szybszej spłaty długu. Stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie dla pożyczkodawcy i zmniejsza ryzyko wynikające z udzielenia pożyczki.