Kredyt konsolidacyjny – czym jest i jak go uzyskać?

W Polsce z roku na rok rośnie liczba osób zaciągających kredyty bankowe. O ile w przypadku pojedynczego kredytu nie stanowi to większego problemu, to jednak posiadanie kilku kredytów w różnych bankach może już być problematyczne. Zbyt duże miesięczne zobowiązania oraz konieczność pamiętania o terminach płatności wszystkich rat może prowadzić do utraty płynności finansowej. W takim przypadku warto zastanowić się nad konsolidacją posiadanych kredytów.

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny ma na celu połączenie (konsolidację) wszystkich dotychczasowych zobowiązań kredytowych w jeden kredyt. Więcej dowiesz się pod tym adresem. Jest on zazwyczaj niżej oprocentowany oraz udzielany na dłuższy okres. Efektem jest możliwość płacenia jednej niższej raty miesięcznie, zamiast kilku lub nawet kilkunastu.

Kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na spłatę: innych kredytów, debetów na rachunku bieżącym czy kart kredytowych. Często zdarza się, że w ramach kredytu konsolidacyjnego bank daje możliwość uzyskania dodatkowej kwoty na dowolny cel.

W przypadku, gdy kwota konsolidowanych kredytów jest wysoka, bank może zażądać zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości, która jest własnością kredytobiorcy, a także jej ubezpieczenia wraz z cesją praw z polisy.

Jeśli kwota kredytu konsolidacyjnego nie jest na tyle wysoka, aby wymagała zabezpieczenia w postaci hipoteki, wystarczy ubezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu.

Jakie są warunki uzyskania kredytu konsolidacyjnego?

Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego jest bardziej czasochłonne niż uzyskanie zwykłego kredytu. Jest to związane przede wszystkim z koniecznością zgromadzenia niezbędnych dokumentów wymaganych do złożenia wniosku kredytowego. Podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu podstawowymi dokumentami są ważny dowód osobisty oraz dokument potwierdzający osiągany dochód. Dokumentem potwierdzającym dochód może być:

  • w przypadku umowy o pracę – zaświadczenie od pracodawcy (w zależności od banku na zaświadczeniu może być wymagana kwota netto lub brutto średniego wynagrodzenia z ostatnich 3, 6 lub nawet 12 miesięcy),
  • w przypadku emerytury lub renty – ostatnia waloryzacja, decyzja o przyznaniu świadczenia lub ostatni dowód wypłaty świadczenia (w przypadku, gdy świadczenie wpływa na konto może to być wyciąg z konta),
  • w przypadku działalności gospodarczej – PIT-36/36L za poprzedni rok podatkowy, rachunek zysków i strat (jeśli jest prowadzona pełna księgowość) lub KPiR z rozbiciem na poszczególne miesiące (jeśli jest prowadzona KPiR).

Ponadto, należy przygotować umowy wszystkich konsolidowanych kredytów wraz z ich harmonogramami. W przypadku kredytu konsolidacyjnego z zabezpieczeniem hipotecznym wymagane będą także dokumenty dotyczące nieruchomości.

Dokumentacja wymagana do uzyskania kredytu konsolidacyjnego może być różna, w zależności od banku, w którym zostanie złożony wniosek.