Jak sprawdzyć szczelność w budynku

Zawilgocenie ścian, podłóg i sufitów? Pojawienie się „grzyba” na przegrodach wewnętrznych? Pogorszenie warunków cieplnych ścian? Zaburzenia wymiany powietrza w budynku? Jeśli te zagadnienia brzmią znajomo, istnieje duże prawdopodobieństwa istnienia nieszczelności budynku. 

Większość istniejących na rynku firm oferuje badanie szczelności za pomocą programu Blower Door. Celem testu jest wyznaczenie współczynnika n50 oraz zlokalizowanie miejsc niekontrolowanego przepływu powietrza i ocena ich wielkości. Testy muszą być wykonywane zgodnie z wcześniej normą PN EN 13829. Metoda w niej ukazana „ma zastosowanie do pomiaru przepływu powietrza przez obudowę budynki z zewnątrz do wewnątrz i odwrotnie”.

Przepisy prawa budowlanego określają jakie wartości powinien przyjmować współczynnik n50 w zależności od charakterystyki budynku:
dla  budynków z wentylacją grawitacyjną:              n50  ≤ 3,0
dla  budynków z wentylacją mechaniczną:              n50  ≤ 1,5
dla  budynków energooszczędnych (NF40) i pasywnych (NF15) :    n50  ≤ 1,0  oraz  n50  ≤ 0,6

Przepisy te nie nakładają jednak obowiązku przeprowadzenia badania, a jedynie je zalecają. W związku z tym takie działania przeprowadzane są bardzo rzadko.

Zestaw pomiarowy zamontowany w ościeżnice drzwi
Badanie polega na wytworzeniu w budynku nadciśnienia lub podciśnienia o wielkości kilkudziesięciu paskali (najczęściej 50Pa) i pomiarze strumienia objętości powietrza, który jest konieczny do utrzymania tego stanu.

W ramach drzwiowych lub okiennych montowany jest wentylator, który wymusza ruch powietrza.

Ważną kwestią są warunki meteorologiczne przeprowadzanie badania. Badanie szczelności powinno być wykonywane przy bezwietrznej pogodzie. Wiejący wiatr z prędkością powyżej 6m/s uniemożliwia poprawne przeprowadzenie analizy szczelności.   Dla wysokich budynków nie powinno się przeprowadzać badań podczas dużej różnicy pomiędzy temperaturą wewnętrzną, a otoczenia. Norma PN EN 13829 podaje wartość graniczną iloczynu różnicy temperatur i wysokości budynku na poziomie 500mK, zatem dotyczyć to może skrajnych przypadków np.  budynków powyżej 5 kondygnacji przy  przeprowadzaniu badań zimą (różnica temperatur powyżej 30oC). Obowiązkowym elementem jest zamknięcie wszystkich drzwi, okien a także przewodów kominowych na czas trwania badania.

Szczelność budynku ma duży wpływ na właściwości izolacyjności przegród budowlanych, oraz sprawność systemów wentylacyjnych. Te aspekty mają decydujące znaczenie na koszty ogrzewania i klimatyzacji. Badanie szczelności jest coraz popularniejszą inwestycją, ponieważ  jest jednorazowym wydatkiem, który pozwala na znaczną poprawę komfortu użytkowania.

Dodaj komentarz