Jaka jest różnica pomiędzy odzieżą ochronną a roboczą?

Jaka jest różnica pomiędzy odzieżą ochronną a roboczą?

Odzież ochronna zapewnia ochronę przed zagrożeniami i ryzykiem w miejscu pracy. Przykładami odzieży ochronnej jest kombinezon spawalniczy, ognioszczelny, ochrony chemicznej, mechanicznej, zapewniający dobrą widoczność, a także wyposażenie strażackie. W to także wlicza się odzież ochronną chroniącą przed zimnem.

Już teraz nie ma zgody co do jednolitego nazewnictwa różnych rodzajów ubrań roboczych. Ponieważ odzież robocza i odzież ochronna jest terminem używanym w odniesieniu do każdej profesjonalnie noszonej odzieży, istnieją pewne istotne różnice, które pozwalają na wyraźne oddzielenie tych grup odzieżowych.

Jakie kryteria musi spełniać odzież ochronna?

Typowe sektory, w których odzież ochronna jest powszechnie noszona, to przemysł, handel, budownictwo i logistyka. Odzież taka musi być badana w odpowiednim laboratorium pod kątem różnych właściwości. Po udanych testach większość odzieży ochronnej jest certyfikowana przez zatwierdzony organ. Podczas testu sprawdza się projekt, wykonanie i efekt ochronny. W przypadku kombinezonu maszynowego, na przykład, ręce i nogi muszą być ściśle przycięte, a kieszenie mogą być przyszywane na odzież tylko pod pewnymi warunkami. Konstrukcja i wykonanie są niezbędne, aby zapobiec wciągnięciu pracowników do maszyny. To samo dotyczy innych rodzajów odzieży ochronnej. Koszt odzieży ochronnej ponosi pracodawca.

Podstawowa różnica

W przeciwieństwie do odzieży ochronnej, odzież robocza nie oferuje się żadnego specjalnego efektu ochronnego. Odzież ta jest noszona w celu ochrony przed zabrudzeniami itp. Prywatna odzież powinna być chroniona. Niektóre ubrania robocze są noszone, aby pokazać, że należy się do określonej grupy zawodowej. Z reguły koszty odzieży roboczej nie są automatycznie ponoszone przez pracodawcę. Jeżeli jednak proces pracy powoduje ciągłe i poważne zanieczyszczenie, które stanowi zagrożenie, pracodawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów.

Środki ochrony osobistej

Cały sprzęt noszony na ciele w celu ochrony przed szkodliwymi skutkami i zagrożeniami w miejscu pracy jest uważany za wyposażenie ochronne. Zapobiegają one urazom i uszczerbkowi na zdrowiu. Pracodawca dobiera odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i udostępnia go pracownikom. Przed rozpoczęciem pracy pracodawca powinien poinstruować pracowników w zakresie obchodzenia się z urządzeniami, ich użytkowania i przechowywania.

Zakres instrukcji obejmuje również wykrywanie uszkodzeń środków ochrony osobistej oraz informacje o zagrożeniach w miejscu pracy. Pracodawca musi również sporządzić instrukcję obsługi odzieży ochronnej, okularów, aparatów oddechowych, rękawic ochronnych, sprzętu chroniącego przed upadkiem i utonięciem.

Sposób przechowywania odzieży ochronnej

Odzież ochronna i robocza muszą być przechowywane oddzielnie, jeżeli substancje niebezpieczne i mikroorganizmy przylegają do odzieży ochronnej. Zapobiega to ich utknięciu na ubraniu prywatnym i przenoszeniu. Pracodawca musi zapewnić regularną wymianę lub czyszczenie odzieży ochronnej, w zależności od obszaru zastosowania i zanieczyszczenia.

Dodatkowe informacje o odzieży roboczej i ochronnej znajdziecie na stronie BHP Nawigator – https://www.bhpnawigator.com.pl/ – sklep ze sprzętem BHP