Mówimy o przyszłości w języku angielskim

Mówimy o przyszłości w języku angielskim

W języku angielskim najczęsciej mówimy o przyszłości używając poniższych czterech sposobów.
Znajomość ich użycia w odpowiednich kontekstach powinna wystarczyć do precyzyjnego wyrażania sie na temat przyszłości, naszych planów, zamierzeń i rzeczy które nieuchronnie nastąpią  

1. Użycie czasownika will

Will dla wyrażania przysżłości jest często nadużywane, chociaż jego kontekst ogranicza się jedynie do pewnych wąskich zastosowań, a mianowicie:

– podejmujemy decyzje w trakcie mówienia, składamy jakąś ofertę 

Na przykład gdy dzwoni w biurze telefon, jeden z pracowników może powiedzieć: OK, I will answer it. Gdy widzisz kogoś kto niesie ciężką torbę, możesz powiedzieć: I will help you with this.
 
– przewidujemy przyszłość:
Kiedy mamy jakieś wyobrażenia na temat przyszłości. Wydaje nam się, że potrafimy przewidzieć co będzie: They will win the election this year. In 50 years people will live on Mars
  

2. Użycie konstrukcji “going to”

– wykonywanie planu
Tej konstrukcji używa się, kiedy mówimy o rzeczach, które mamy w planie i ten plan wykonujemy. Konstrukcję “going to” można na język polski przetłumaczyć jako “zamierzam” i to tłumaczenie dobrze oddaje sens tego wyrażenia. I’m going to finish this book next week.

– wniosek wyciągnięty na podstawie tego co widzimy
To znaczy gdy na przykład widzimy czarne chmury, powiemy: It’s going to rain. Jeśli widzimy samochód który zbliża się do skrzyżowania zbyt szybko, powiemy It’s going to crash!

3. Czas present continuous.

Często w języku angielskim korzystamy z czasów teraźniejszych aby mówić o przyszłości. Podobnie robimy w jezyku polskim mówiąc na przykład Idę do kina wieczorem. 

-Czas present continuous używany jest w kontekscie ustaleń w najbliższej przyszłości. Czyli na przykład: I’m seeing the manager tomorrow at 3 p.m. albo I’m having lunch with Lucy at 1 p.m.
 

4. Czas present simple.

Present simple jest używany gdy mówimy o rozkładach jazdy, programie telewizyjnym, godzinach rozpoczęcia i zakończenia jakichś cyklicznych wydarzeń: My plane takes off at midnight. The conference starts on Friday