Czy warto przeprowadzić badanie RTG prywatnie?

Czy warto przeprowadzić badanie RTG prywatnie?

Badanie RTG jest potrzebne do diagnostyki wielu schorzeń i chorób. Nie zawsze pacjent może sobie pozwolić na oczekiwanie, w szczególności w sytuacjach, w którym doskwiera mu dyskomfort pourazowy, a jest to tylko jeden z wielu przypadków wymagających szybszej reakcji. W CM Gamma oferujemy badanie RTG prywatnie, które będzie przeprowadzone bez konieczności czekania w kolejce. Wiemy, jak ważny jest czas, dlatego zatrudniamy odpowiednią ilość personelu, aby mieć możliwość zapewnienia dostępności usług dla każdego pacjenta, który zdecyduje się powierzyć nam swoje zdrowie.

Czym jest badanie RTG?

Badanie RTG, zwane potocznie prześwietleniem, zlecane jest w wielu przypadkach. Będzie ono potrzebne do diagnostyki wielu schorzeń i chorób, takich jak przewlekły kaszel, stany pourazowe, czy też wątpliwości co do stanu konkretnych części ciała. Część badań RTG będzie potrzebowała przygotowania, jednakże w przypadkach nagłych, kiedy liczy się czas, takie przygotowanie nie jest niezbędne. Badanie RTG jest badaniem obrazowym, który ogromnie ułatwia diagnostykę potrzebną do wdrożenia pacjentowi właściwie dobranego leczenia.

Na czym polega badanie RTG?

Przed przystąpieniem do badania, pacjent musi podpisać odpowiednie zgody, przy czym kobieta musi również zadeklarować brak ciąży, bądź też dokument potwierdzający konieczność wykonania badania w trakcie jej trwania. Samo badanie jest stosunkowo krótkie i przy sprawnej współpracy powinno pójść sprawnie. Przy większości badań RTG wymagane jest ustawienie się w określonej pozycji i nieporuszanie się przez kilka sekund. W przypadku ruchu zdarza się, że badanie musi zostać powtórzone. Jest ono bezpieczne, a komórki w organizmie człowieka posiadają mechanizmy naprawcze, jednakże mimo to warto skupić się na badaniu, aniżeli narażać się na jego powtórzenie.

Podczas prześwietlenia dokonuje się obserwacji obrazu radiologicznego w czasie rzeczywistym Pozwala to określić ruch przepony, czy też elastyczność ścian jelita i perystaltykę żołądka.

Czym przeprowadzane jest badanie RTG?

Jest to badanie, które ze względu na konkretny rodzaj może być przeprowadzane przy pomocy różnych urządzeń. W przypadku badań klasycznych RTG, radiogram powstaje przy pomocy specjalistycznego aparatu jezdnego lub też aparatu stacjonarnego, stołu i ścianki. W przypadku badania RTG obciążeniowego, które stosuje się do wykrycia nieprawidłowości w obrębie więzadeł stawów skokowych, łokciowych, czy też kolanowych, badanie przeprowadzane jest na urządzeniu Telos. Urządzenie to pomaga w utrzymaniu przez pacjenta pozycji wymuszonej, dzięki której zdjęcie zostanie wykonane w precyzyjny sposób, dając możliwie najbardziej szczegółowy obraz.