W jaki sposób bank sprawdza naszą zdolność kredytową?

Zdolnością kredytową, banki nazywają ocenę sytuacji finansowej klienta, na podstawie której określa się jego zdolność do spłaty kredytu wraz z naliczanymi odsetkami. Im ocena ta jest lepsza, tym większy może być nasz potencjalny kredyt. Czynnikiem, na którym oprze się nasza zdolność kredytowa, jest osiągany przez nas dochód netto. Im więcej pieniędzy mamy do dyspozycji co miesiąc, tym lepiej wypadamy w roli potencjalnego kredytobiorcy.

Ważną rolę przy ocenie naszej wiarygodności odgrywa też kwota kredytu oraz cel, na który mamy zamiar przeznaczyć pieniądze. Na przykład, w przypadku kredytu hipotecznego mamy nieco ułatwione zadanie, ponieważ zakupiona nieruchomość będzie pełniła funkcję zabezpieczenia kredytu. To jednak nie wszystko. Wyjaśnijmy, w jaki sposób banki liczą naszą zdolność kredytową.

Koszt utrzymania gospodarstwa domowego

Jednym z ważnych kryteriów, które banki biorą pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej, są koszty utrzymania gospodarstwa domowego. W ten sposób bank może oszacować czy klient będzie zdolny do regularnego spłacania rat, utrzymując jednocześnie zadowalający standard życia. Im lepsze szacunki, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo,że kredytobiorca będzie zalegał ze spłatami. To z kolei zmniejsza ryzyko, które podejmuje bank, udzielając kredytu.

Jako że zasady oceny zdolności kredytowej nie są określone prawnie, każda instytucja finansowa obliczy ją inaczej i co za tym idzie — zaproponuje nam różne warunki umowy.

Niespłacane pożyczki, karty kredytowe, a nawet alimenty

Kolejną ważną kwestią są zobowiązania wobec innych instytucji finansowych, takich jak banki i firmy pożyczkowe. Każda niespłacana w terminie pożyczka sprawia, że cierpi nasza zdolność kredytowa. W skrajnych przypadkach opóźnienia w spłacie rat mogą doprowadzić do tego, że zostajemy wpisani do rejestrów KRD i BIK. W takiej sytuacji nasza wiarygodność finansowa jest oceniana na tyle negatywnie, że praktycznie nie mamy możliwości uzyskania kredytu w banku komercyjnym. Warto wspomnieć, że na naszą zdolność kredytową, mają wpływ także m.in. niespłacane alimenty czy zaległości w opłacaniu rachunków za usługi telekomunikacyjne.

Czy możemy samodzielnie oszacować naszą zdolność kredytową?

Chociaż zdolność kredytowa jest zależna od zasad jej określania, unikalnych dla danego banku, w internecie znajdziemy kalkulatory zdolności kredytowej. Dzięki nim możemy w przybliżeniu oszacować naszą wiarygodność jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego.