Restrukturyzacja kredytu – kiedy, po co i dlaczego?

Naprawa budżetu w przypadku nadmiernego zadłużenia to nie lada wyzwanie, chociaż na pewno ułatwione w erze niskich stóp procentowych. Można założyć, że polityka monetarna nie zmieni się przez następną dekadę, a może i dłużej ze względu na stan gospodarki światowej i praktycznie identyczne działania banków centralnych w przestrzeni międzynarodowej. To zatem jeden z najlepszych momentów, aby rozpoznać praktyki restrukturyzacji zadłużenia i wprowadzić efektywne rozwiązania w życie.

Czasami restrukturyzacja to zapis ustawowy, chociażby przy kredycie hipotecznym

Restrukturyzacja kredytowa to krótko mówiąc wszystkie działania zmierzające do udoskonalenia płynności kredytobiorcy przy jednoczesnym utrzymaniu pozytywnej zdolności kredytowej i warunków umowy. W restrukturyzacji kredytów chodzi o to, aby bank detaliczny, instytucja kredytowa utrzymała klienta, a kredytobiorca mógł poprawić warunki ekonomiczne, bez narażania się na wyprzedaż majątku. W niektórych przypadkach banki detaliczne restrukturyzację muszą zaproponować, co wynika z przepisów prawa. Ustawa o kredycie hipotecznym wyraźnie zaznacza ten format pomocy, sporządzenie planu restrukturyzacyjnego przez kredytodawcę. To ważne udoskonalenie, bo zwiększa zaufanie do całego systemu kredytowego.

Opcja refinansowania kredytu

Jak wygląda restrukturyzacja kredytowa w praktyce, jakie narzędzia masz w ogóle do dyspozycji? Jedna z podstawowych opcji to refinansowanie, czyli zmiana droższego kredytu na tańszy w uproszczeniu. Przy niskich stopach procentowych taka forma naprawy budżetu jest znacznie prostsza w osiągnięciu. Niektóre banki przechwytują klientów innych placówek, chociażby przez zejście z marży. W Polsce panuje szczególna rywalizacja o kredyty hipoteczne ze względu na długoterminowy format zobowiązania, nawet do 35 lat, chociaż większość kredytobiorców stara się oczywiście o nadpłaty. Akurat nadpłata to również pewne narzędzie restrukturyzacyjne umożliwiające skrócenie okresu kredytowania, a tym samym zmniejszenie ryzyka spłaty.

A może konsolidacja?

Kolejny pomysł to konsolidacja zadłużenia, czyli zamiana wielu długów w jeden, o znacznie niższej racie. Najczęściej konsolidacja dotyka kredytobiorców mocno zaangażowanych w pożyczki gotówkowe, posiadających limity na kartach kredytowych. Zmiana jest znacząca, ponieważ mała rata miesięczna, nawet przy długiej umowie daje oddech i szansę naprawy budżetu, bez specjalnego naruszania zdolności kredytowej. Niestety kredyt konsolidacyjny zawsze wiąże się z analizą zdolności kredytowej od absolutnych podstaw.

Czy łatwo o restrukturyzację?

Restrukturyzować zadłużenie możesz samodzielnie lub przez pośrednika, czy to w sektorze bankowości detalicznej, czy w pozabankowym, najczęściej z zabezpieczeniem majątkowym. Lichwa odeszła w zapomnienie przez ograniczenie kosztów pozaodsetkowych. Większość podejrzanych instytucji finansowych po prostu nie ma racji bytu. Jeżeli chcesz sprawdzić podmiot działający na rynku kredytowym, finansowym odwołaj się do listy KNF dostępnej całkowicie bezpłatnie. Z jakich technik restrukturyzacji kredytu skorzystasz najchętniej?