Powody dla których potrzebujesz doradcy finansowego

Doradca finansowy, w najściślejszym znaczeniu tego słowa to osoba, która świadczy usługę doradztwa w obrocie pieniężnym. Dla wielu polskich rodzin doradca finansowy to pracownik , czasem niezależny, a czasem związany z konkretnym bankiem, który jest pośrednikiem pomiędzy nimi a instytucjami oferującymi różnego rodzaju kredyty.

Ogromna podaż kredytów, przede wszystkim mieszkaniowych stworzyła realne możliwości poprawienia sytuacji mieszkaniowej wielu rodzin. Jednocześnie z roku na rok procedury związane z zawieraniem umów, szczególnie hipotecznych są coraz bardziej restrykcyjne. Z drugiej strony naprawdę duża liczba dostawców usług kredytowych daje nadzieję na znalezienie optymalnej oferty. Aby to jednak zrobić, potrzeba dużo czasu, energii, umiejętności zadawania odpowiednich pytań. Wszystko to może wykonać doradca finansowy.

Wiele osób było lub jest uwikłanych w tzw. złe kredyty. Nawet jeżeli pokonało się wszystkie trudności z tym związane, historia poczynań jest na stałe wpisana w indywidualną dokumentację. I w tym przypadku doradca finansowy może okazać się bezcenny.

Doradca kredytowy najczęściej pracuje w firmach doradztwa finansowego, bankach lub prowadzi własną działalność gospodarczą.

Czym zajmuje się doradca finansowy?

Etap I: Doradca finansowy zajmuje się przede wszystkim klientami poszukującymi kredytów. Klient już wie, jakiej kwoty poszukuje i jak chce ją wydać, jakiego rodzaju poszukuje kredytu. Czy będzie to kredyt w złotówkach, czy dopuszcza inne rozwiązania, czy kredyt można zabezpieczyć hipoteką, czy poręczycielami, a przede wszystkim jaką kwotę miesięcznie jest w stanie spłacać. To etap zapoznawania się z możliwościami i oczekiwaniami klienta.

Etap II: Doradca finansowy w imieniu swojego klienta składa zapytanie do kilku banków. Aby to jednak uczynić, klient musi wypełnić szereg dokumentów będących przedmiotem analizy zdolności kredytowej klienta. Doradca finansowy dostarcza klientowi określony zestaw materiałów oraz nadzoruje i pomaga je wypełnić. Jest też bardzo użyteczny dla klientów, których historia w BIK może rzutować na decyzję banku. Doradca finansowy biegły w tego rodzaju sprawach, korzystając ze swoje wiedzy, może w sposób wyraźny zmienić postrzeganie swojego klienta, a przynajmniej uporządkować i zaktualizować zapisy. W ślad za tymi czynnościami do doradcy spływają odpowiedzi ze strony banków i tutaj doradca finansowy pomaga klientowi podjąć właściwą decyzję.

Etap III: Doradca w imieniu swoich klientów kontaktuje się z wybranym przez klienta bankiem i kontroluje cały czas procesy decyzyjne w banku, ewentualnie dostarcza dodatkowe dokumenty. Gdy bank ostatecznie przyzna upragniony kredyt, kontaktuje się w pierwszej kolejności właśnie z doradcą. Potem klientowi już pozostaje sfinalizować umowę z bankiem.

Etap IV: W momencie przyznania klientowi kredytu, rola doradcy finansowego się kończy. Ostatnim etapem współpracy jest wyegzekwowanie umówionego wcześniej wynagrodzenia i ewentualnych warunków dalszej współpracy.