Nakaz zapłaty w e-sądzie

Osoby, które długo zwlekały ze zwrotem pożyczki, prędzej czy później zostaną przez swoich wierzycieli podane do sądu. Obecnie coraz częściej wierzyiele – szczególnie firmy chwilówkowe – decydują się na przekazanie sprawy do e-sądu. Stosunkowo szybko rozpozna on sprawę, po czym wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (lub z różnych względów odrzuci pozew lub umorzy postępowanie). Kiedy można się spodziewać korespondencji z VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin – Zachód i co zrobić po jej otrzymaniu?

Kiedy nakaz spłaty z e-sądu?

Wierzyciele z natury idą do sądu dopiero wtedy, gdy nie mogą odzyskać od nas należnych im pieniędzy w żaden inny sposób. Zanim tak się stanie, zazwyczaj upłynąć musi kilka tygodni, a nawet miesięcy. Przez ten czas wierzyciele z pewnością podejmowali będą wiele prób skontaktowania się z nami – przy użyciu poczty elektronicznej, telefonu, czy nawet osobiście. Choć wydawać nam się to może natrętne, pamiętajmy o tym, że postępowanie przed sądem wiąże się ze sporymi kosztami. Nasi pożyczkodawcy proponując spotkanie w celu ustalenia polubownej spłaty zobowiązania tak naprawdę wychodzą nam naprzeciw. Warto skorzystać z takiej opcji, ponieważ w przeciwnym wypadku musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi.

E-sąd wyśle do nas nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym po przeanalizowaniu sprawy, jeśli uzna, że występują ku temu przesłanki. Nakaz zapłaty stwierdza poprawność roszczeń wierzyciela i, jak łatwo się domyślić, nakazuje nam zaspokoić jego potrzeby. Czy oznacza to jednak, że jest już “po sprawie”, że straciliśmy prawo do obrony i wkrótce w drzwi naszego mieszkania zapuka komornik? Otóż – wcale nie.

Odwołanie od nakazu zapłaty z e-sądu.

Podobnie jak w przypadku jakiegokolwiek innego sądu, również e-sąd daje nam możliwość dochodzenia swoich praw i niezgodzenia się z twierdzeniami wierzyciela. Wyznacza nam on 14-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu na nakaz spłaty. Wbrew pozorom, w przypadku e-sądu nie jest to nic trudnego – a niestety wiele osób rezygnuje z takiej możliwości, co w świetle prawa oznacza, że zgadza się z jego treścią.

Sprzeciw na nakaz zapłaty wydany przez e-sąd.

Aby nasz sprzeciw był skuteczny, powinien on zawierać kilka kluczowych elementów. W przypadku nakazów spłaty wydanych przez sąd elektroniczny powinny to być:

  • Oznaczenie sądu i wydziału (Sąd Rejonowy Lublin – Zachód, VI wydział Cywilny)
  • Numer akt sprawy
  • Oznaczenie strony pozwanej (czyli nasze: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel
  • Oznaczenie powoda (wierzyciela: imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer PESEL lub NIP)
  • datę wydania oraz doręczenia nakazu zapłaty (data wydania znajduje się w treści dokumentu)
  • Treść sprzeciwu
  • Uzasadnienie sprzeciwu
  • Własnoręczny podpis

Napisanie sprzeciwu na nakaz zaplaty wydany przez e-sąd jest, wbrew pozorom, bardzo proste. Wystarczą dosłownie po dwa zdania w treści sprzeciwu, oraz w jego uzasadnieniu. Dla przykładu

Treść:

Wnoszę sprzeciw na wydany w dniu dd/mm/rr i dostarczony mi w dniu dd/mm/rr nakaz zapłaty w sprawie <numer akt sprawy>. Nakaz zaskarżam w całości i proszę Sąd o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie:

Nie zgadzam się z treścią i wysokością nakazu zapłaty, kwestionując go w całości. Swoje stanowisko procesowe rozszerzę po zapoznaniu się z materiałami nadesłanymi przez powoda, podczas postępowania przed sądem rejonowym.

Co daje sprzeciw na nakaz zapłaty wydany przez e-sąd?

Po poprawnym wniesieniu sprzeciwu, nakaz zapłaty automatycznie traci ważność, a sprawa przekazana jest do właściwego nam miejscowo sądu rejonowego w celu jej dokładniejszego rozpatrzenia. Sprzeciw na nakaz zapłaty wydany przez e-sąd nie oznacza więc, że dług zostanie nam anulowany, ale daje kilka tygodni lub miesięcy czasu na spłatę zadłużenia, przygotowanie się do rozprawy lub znalezienie prawnika, który będzie nas reprezentował.