Kredyt inwestycyjny szansą dla przedsiębiorców

Kredyt inwestycyjny szansą dla przedsiębiorców

Rozwój firmy jest możliwy tylko wtedy, kiedy będą prowadzone w niej różnego rodzaju inwestycje. W wielu przypadkach właściciele firm mają zbyt małe środki finansowe, aby modernizować firmę poprzez zakup nowych technologii, nowego wyposażenia biura, czy nowych samochodów. Właściciele firm, którzy chcą je modernizować i rozwijać mimo nie wystarczających środków finansowych mogą skorzystać z kredytu inwestycyjnego.

Na co można przeznaczyć pieniądze z kredytu?

Zgodnie z nazwą, pieniądze z tego kredytu należy przeznaczyć na inwestycje. Dzięki środkom pochodzącym z tego kredytu przedsiębiorcy mogą kupować nowe maszyny, linie produkcyjne, nieruchomości, wyposażenie biura. Otrzymane pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć również na zakup papierów wartościowych. Dzięki temu otrzymane od banku pieniądze będą procentować.

Kto może ubiegać się o kredyt inwestycyjny?

Kredyty inwestycyjne przeznaczone zostały dla różnych firm. O ich udzielenie mogą ubiegać się zarówno właściciele firm długo prowadzących swoją działalność, jak również właściciele firm, którzy dopiero wchodzą na rynek. Większe szanse na jego otrzymanie mają właściciele firm długo działających. Nie oznacza to jednak, że właściciele nowo otwartych firm nie mają żadnych szans na kredyt.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Uzyskanie kredytu wiąże się z pewnymi warunkami. Bank musi wiedzieć, że planowana inwestycja przyniesie w przyszłości wymierne korzyści. Nie bez znaczenia przy rozpatrywaniu wniosku jest zdolność kredytowa, jaką posiada firma i jej historia kredytowa. Podobnie, jak w przypadku kredytów dla osób indywidualnych bank sprawdzi, czy wcześniej zaciągane kredyty były spłacane terminowo. Bank sprawdzi także, czy przedsiębiorca nie zalega z podatkami oraz czy nie zalega w płaceniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kredyt inwestycyjny jest dobrym rozwiązaniem dla właścicieli firm, które chcą je rozwijać, a mają zbyt małe środki finansowe na realizację swoich planów. Pamiętajmy jednak, że każdy kredyt, a więc i inwestycyjny, należy spłacić.