Czym jest zdolność kredytowa?

Definicję zdolności kredytowej znajdziemy w ustawie o prawie bankowym. Jest to możliwość kredytobiorcy, czyli osoby zaciągającej kredyt, do spłaty zobowiązania wraz z określonymi odsetkami w nieprzekraczalnym terminie, który został przedstawiony w umowie z kredytodawcą (bankiem). Zdolność kredytową można sobie samodzielnie wyliczyć, korzystając z dostępnych kalkulatorów online, jednakże należy pamiętać, że finalną ofertę zawsze przedstawia bank po przeprowadzeniu szczegółowej analizy kredytobiorcy na podstawie dostarczonego wniosku kredytowego jak również na podstawie wewnętrznego algorytmu. Wpływ na zdolność kredytową ma wiele czynników, o których należy szczególnie pamiętać starając się o kredyt bądź pożyczkę.

Jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową?

Niewątpliwie, jedną z pierwszych rzeczy, na którą zwróci bank szczególną uwagę jest wysokość dochodów oraz źródło ich uzyskiwania. Analiza aktualnego wynagrodzenia oraz umowy pozwala oszacować, czy kredytobiorca ma stabilne zatrudnienie oraz środki, pozwalające na spłatę zobowiązania bez opóźnień. Nie ulega wątpliwości, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mają wyższą zdolność kredytową niż osoby pracujące na podstawie umowy np. cywilnoprawnej.

Drugą istotną kwestią wpływającą na naszą zdolność kredytową są comiesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Jest to koszt utrzymania mieszkania bądź domu, zakupu żywności i innych rzeczy niezbędnych do życia. Bank oblicza ten koszt również na podstawie wewnętrznych algorytmów. Interesującą kwestią jest fakt, że koszt utrzymania maleje wraz ze wzrostem liczby członków w gospodarstwie domowym. Na powyższy koszt wpływa również fakt posiadania samochodu przez członków gospodarstwa.

Kolejnym czynnikiem mającym ogromny wpływ na zdolność kredytową są aktualne zobowiązania finansowe kredytobiorcy. Często się zdarza, że osoba starająca się o kredyt, jest już w trakcie spłacania innego zobowiązania finansowego. Może to być kredyt hipoteczny, gotówkowy, pożyczka, karta kredytowa , raty itp. Nie warto zatajać takich kwestii, Bank po sprawdzeniu wszelakich rejestrów dłużników dojdzie do aktualnych zobowiązań przyszłego kredytobiorcy.

Czwartym czynnikiem, który wpływa znacząco na naszą zdolność kredytową jest wiek kredytobiorcy. Tutaj należy pamiętać, że banki biorą również pod uwagę wiek emerytalny – szczególnie dotyczy to osób, które starają się o kredyt hipoteczny w późniejszym czasie i chcą zaciągnąć kredyt na okres np. 30 lat. Ważne jest również to, że nie w każdym banku osoba mająca 18 lat otrzyma kredyt. Często wewnętrzne regulacje banków wymagają wieku 20, 21 bądź 25 lat.

Błędy, przez które możesz nie otrzymać kredytu lub otrzymać go na gorszych warunkach

Większość doradców finansowych wspomina swoim Klientom, że dobrym nawykiem jest budowanie zdolności kredytowej już na samym początku kariery zawodowej. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy będziemy potrzebowali “zastrzyku” dodatkowej gotówki, bądź zdecydujemy się na zakup wymarzonego mieszkania bądź domu. Dlatego, warto już na samym początku naszej drogi zawodowej unikać błędów, które mogą kiedyś zaważyć na naszą niekorzyść podczas starania się o kredyt.

Pierwszym błędem, jaki jest niezwykle często spotykany to brak historii kredytowej. Niestety osoba, która ma “czystą kartę” nie jest idealnym kredytobiorcą dla banku. Bank bowiem nie wie, czego się spodziewać po takiej osobie, czy np. będzie spłacać kredyt w terminie, czy jednak będzie mieć opóźnienia w spłacie. Warto więc wcześniej pomyśleć o budowaniu swojej historii kredytowej. Można to robić poprzez np. kupowanie towarów na raty 0%. Jednakże uwaga – należy raty wpłacać przed określonym terminem, ponieważ wszelkie opóźnienia w płatnościach również są widoczne dla banków i nie wpływają one pozytywnie na zdolność kredytową.

Kolejnym błędem są właśnie opóźnienia w płatnościach. Klienci, którzy nie płacą swoich płatności na czas, sprawiają wrażenie, że mają trudności bądź większe problemy finansowe. Takie osoby nie są więc wiarygodne dla banków, dlatego może się zdarzyć, że albo otrzymają negatywną decyzję o przyznanie kredytu bądź otrzymają kredyt, jednakże na gorszych warunkach. Warto więc zanotować w kalendarzu zbliżające się płatności, jeżeli mamy problem z nieterminowymi płatnościami. Dodatkowo, warto sprawdzić raport BIK (Biura Informacji Kredytowej) na swój temat przed przystąpieniem do kredytu.

Negatywnie na naszą zdolność kredytową wpływa również posiadanie zbyt wielu zobowiązań finansowych. Warto przed staraniem się o większy kredyt gotówkowy bądź hipoteczny przeanalizować nasze finanse. Jeżeli mamy kilka kart kredytowych warto np. zlikwidować część z nich i zostawić np. jedną kartę. Jeżeli mamy kilka kredytów, pożyczek warto pomyśleć o konsolidacji zobowiązań, czyli połączeniu ich w jedno. Ta czynność zdecydowanie ułatwi nam comiesięczne płatności, jak również pozwoli na zaoszczędzenie dodatkowych kilku-kilkudziesięciu tysięcy zł, dzięki pozbyciu się prowizji bankowych, będących nieodłącznym elementem każdego kredytu.

Błąd jaki również pojawia się bardzo często wśród Polaków to brak oszczędności. Niestety, jesteśmy bardziej narodem konsumpcyjnym niż oszczędnościowym, mamy więc nawyk spłacania, a nie oszczędzania. Oszczędzanie przy kredycie gotówkowym, nie ma zwykle większego znaczenia, ma jednakże znaczenie przy kredycie hipotecznym. Istotną kwestią jest fakt, że bez wkładu własnego nie otrzymamy kredytu na nasz wymarzony dom lub mieszkanie. Obecnie wkład własny wynosi 10-20%, jednakże oczywistym faktem jest, że im większa będzie to kwota, tym lepsze warunki otrzymamy od banku. Warto więc wcześniej przygotować się do zakupu mieszkania, sprawdzić, jak wyglądają ceny nieruchomości w okolicy, która nam się podoba oraz jaką kwotę wkładu własnego będziemy musieli zebrać, aby móc rozmawiać z bankiem o kredycie hipotecznym.

Kolejną kwestią, jaką pragnę poruszyć jest zaniżenie okresu spłaty, czyli nieodpowiednie dopasowanie kredytu do potrzeb jak i możliwości kredytobiorcy. Często zdarza się, że kredytobiorcy chcą zaciągnąć kredyt na jak najniższy możliwy okres czasu, mając wyłącznie na uwadze aktualną sytuację finansową. Warto spojrzeć na kredyt przez pryzmat nie aktualnej chwili, lecz przyszłości. Czy faktycznie za 5-10-15 lat będzie nas stać na taką wysoką ratę? Czy nie lepiej byłoby wydłużyć okres kredytowania, a w międzyczasie starać się ten kredyt nadpłacać. Jeżeli sytuacja pozwoli, to jak najbardziej należy zakończyć spłacać kredyt wcześniej i zaoszczędzić na odsetkach. Jeżeli jednak po czasie, pojawią się problemy finansowe, wtedy niższa rata nie będzie aż tak obciążająca.

Ostatnim błędem o jakim pragnę wspomnieć jest zbyt wiele zapytań kredytowych. Każdorazowa prośba o udostępnienie danych w Biurze Informacji Kredytowej jest rejestrowana. Jeżeli jest tych zapytań zbyt wiele, bank może pomyśleć, że inne banki odmawiają po kolei udzielenia takiego kredytu. Dlatego, woli również przekazać decyzję negatywną, niż ryzykować. Może to również świadczyć o tym, że w jednym czasie chcemy otrzymać kredyt w kilku bankach, aby finalna kwota, która wpłynie na nasze konto była większa.

Kilka dobrych rad na poprawienie swojej zdolności kredytowej

Jeżeli po lekturze powyższego tekstu okazało się, że nasza zdolność kredytowa może odbiegać daleko od perfekcji, pozostawiam kilka dobrych rad na poprawienie zdolności kredytowej. Pomoże to na pewno w zaoszczędzeniu dodatkowych pieniędzy, ponieważ mając lepszą zdolność kredytową otrzymamy kredyt na korzystniejszych warunkach.

Przede wszystkim zadbajmy o naszą historię kredytową, jeżeli jej jeszcze nie mamy. Raty 0% nam w tym zdecydowanie pomogą. Dodatkowo warto przeanalizować nasz budżet domowy, jeżeli mamy jakieś zobowiązania finansowe, które mogą zaniżyć naszą zdolność kredytową, a możemy je spłacić przed staraniem się o kredyt, to warto właśnie to zrobić. Nie dość, że usuniemy niepotrzebne zobowiązania, co wpłynie pozytywnie na zdolność kredytową, to jeszcze pokażemy, że jesteśmy wiarygodnymi kredytobiorcami i możemy spłacić zobowiązanie wcześniej bez problemu.

Warto również zwiększyć swoje dochody. Kolokwialnie mówiąc, większe dochody to większe możliwości. Na pewno będą lepiej wyglądać na wniosku kredytowym, więc zawsze warto spróbować.