Czy wcześniejsza spłata kredytu jest opłacalna?

Każdy kredyt lub pożyczka jest sporym obciążeniem dla budżetu gospodarstwa domowego. Systematyczna spłata miesięcznych zobowiązań cieszy nie tylko kredytobiorców ale również i bank. Niekiedy dzieje się tak, że dysponujemy spora ilością gotówki i zamierzamy nadpłacić lub całkowicie spłacić zobowiązanie. Powstaje wtedy dylemat czy jest to zabieg opłacalny? Co w sytuacji gdy całość długu zostaje spłacona w sposób jednorazowy? Czy bank ma możliwość odmowy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie właśnie w tym artykule.

1. Względy formalne.

Kredytobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań dzięki ustawie o kredycie konsumenckim. Gwarantuje ona nam uregulowanie zadłużenia przed końcowym terminem ostatecznej spłaty. Do obowiązku banku należy poinformowanie nas o takiej możliwości w procesie kredytowym. Czy jest to dla nas opłacalne? Zależy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie ma uniwersalnej umowy kredytowej obowiązującej we wszystkich bankach. Warto zatem zajrzeć do umowy zawartej z bankiem, w której na pewno zawarta jest informacja o przedterminowej spłacie i o warunkach z nią związanych.

2. Koszty.

Niekiedy może okazać się, że przedterminowa spłata zobowiązania może okazać się dla nas w zupełności nieopłacalna. Po lekturze umowy kredytowej wyjdą na światło dzienne koszty związanie z wcześniejszą spłatą. Po podliczeniu koszty te mogą dorównywać kwocie, którą chcemy nadpłacić. Kwota prowizji banku z tego tytułu waha się od 1 % do 3 % od wpłacanej kwoty. Pamiętajmy również, że dochód banku wynikający z kredytów opiera się na odsetkach, prowizjach i marżach. W większości przypadków bank zabezpieczony jest przed utratą części przychodów naliczając dodatkowe koszty, na które wyraziliśmy zgodę podpisując umowę kredytową.

3. Zalety wcześniejszej spłaty kredytu.

Podstawową i powszechnie wiadomą zaletą tego procesu jest uwolnienie się od zobowiązań. Dodatkowo informacja o uregulowaniu należności trafia do BIK-u (Biura Informacji Kredytowej), gdzie widnieją wszelkie informacje o długach i zobowiązaniach. Dzięki temu zwiększamy sobie zdolność kredytową na poczet zaciągnięcia ewentualnych kredytów.

Jeżeli nie dysponujemy taką kwotą pieniędzy by w całości spłacić dług możemy go w części nadpłacić. Można tym samym skrócić okres kredytowania lub zmniejszyć wysokość miesięcznej raty. Nadpłata będzie zawsze dobrym pomysłem, daje ona poczucie bezpieczeństwa dla kredytobiorcy. Dodatkowo prognozowana jest podwyżka oprocentowania kredytów, dlatego też warto skorzystać jeszcze z niskich stóp procentowych i dodatkowe fundusze przeznaczyć na ten cel.

W wielu przypadkach z tytuły wcześniejszej spłaty zobowiązań należy nam się zwrot części poniesionych wcześniej opłat (prowizji) z tytułu skrócenia okresu obowiązywania umowy kredytowej. Warto również przed podjęciem decyzji o przedterminowej spłacie kredytu skonsultować swoje plany z bankiem, który nam tego kredytu udzielił. Być może uda się wynegocjować korzystniejsze dla nas warunki.

4. Wady wcześniejszej spłaty kredytu.

O kosztach przedterminowej spłaty zobowiązania już wspominaliśmy. Istnieją również inne przesłanki, które mogą stać się decydujące w rezygnacji z tego pomysłu. Jednorazowe wydanie tak sporej kwoty pieniędzy może poważnie obciążyć nasz budżet. Będziemy musieli tymczasowo zrezygnować z większych wydatków. Chęć bezwzględnego spłacenia długów za wszelką cenę może doprowadzić do poważnego stanu naszych finansów, a co za tym idzie zaciągnięcia kolejnych pożyczek. Sporo osób decyduje się na tak ryzykowne posunięcie z myślą o poprawieniu swojego komfortu psychicznego. Niestety może ono przynieść skutek odwrotny od zamierzanego.