Czy osoby po 50. roku życia mogą starać się o kredyt?

Kredyt jest jednym z najpopularniejszych narzędzi finansowania wydatków zarówno drobnych, jak i nieco większych. Najczęściej zaciągają go młode osoby, które potrzebują pieniędzy na zakup mieszkania, samochodu czy innego rodzaju ważne wydatki. Niemniej jednak kredyt nie jest produktem finansowym, który przeznaczony jest jedynie dla osób młodych. Mogą z niego skorzystać także osoby po 50. roku życia, jednak pod pewnymi warunkami.

Wiek ma znaczenie

Nieudzielenie kredytu ze względu na wiek zasadniczo nie może mieć miejsca. Byłaby to dyskryminacja, jednak banki zwracają uwagę również na fakt, iż zaawansowany wiek kredytobiorcy zwiększa ryzyko, jakie ponoszą. Obawiają się bowiem, że starsza osoba może nie być w stanie spłacić zobowiązania, co oznaczałoby dla banku realne straty. W związku z tym banki zastrzegają, że pewnego rodzaju kredyty udzielane są jedynie osobom posiadającym wysoką zdolność kredytową. Wiek ma na nią niebagatelny wpływ. Wysoka zdolność kredytowa jest wymogiem w przypadku kredytu hipotecznego. Jest to wieloletnie zobowiązanie – często zaciągany jest na okres 15, 20, a nawet 25 lat. Oczywiście bank może udzielić kredytu hipotecznego osobie starszej, jednak z reguły będzie wtedy wymagał bardzo dobrego zabezpieczenia, na przykład poręczenia osoby trzeciej lub wykupienia ubezpieczenia. Niestety, tego typu zabezpieczenie jest zwykle tak drogie, że kredyt staje się po prostu nieopłacalny.

Kredyt ogólnodostępny

Nieco inaczej sprawa wygląda w kontekście kredytów obrotowych. Te bowiem udzielane są na krótki okres czasu – okres kredytowania trwa maksymalnie kilka lat. Jeśli dodatkowo kredytobiorca wnioskuje o niewielką sumę, którą będzie mógł spłacić w kilka miesięcy, to wiek nie stanowi żadnej przeszkody do udzielenia kredytu. Powszechnie przyjęło się, że osoby będące na emeryturze nie mogą liczyć na kredyt bankowy, jednak nie jest to do końca prawda. Otóż owe kredyty obrotowe są na ogół ogólnodostępne, choć oczywiście potencjalny kredytobiorca musi wykazać się zdolnością kredytową. Ma nią wpływ między innymi stałe źródło dochodu, które przecież większość emerytów posiada.

Brać czy nie brać?

Odrębną kwestią jest, czy osoby starsze w ogóle są chętne do brania kredytów? Otóż na ogół nie, a jeśli już, to biorą oni kredyty krótkoterminowe na naprawdę niskie kwoty. Osoby starsze wykazują się bowiem dużą awersją do ryzyka kredytowego, przez co wolą oni finansować wydatki oszczędnościami, a nie pożyczonymi pieniędzmi. Niemniej jednak jeśli osobie po 50. roku życia zabraknie gotówki, to w dalszym ciągu może ubiegać się o kredyt.