Niepowodzenia w karierze menadżera

Niepowodzenia w karierze menadżera

Praca menedżera wymaga optymalnego zespolenia fachowej i popartej praktyką wiedzy teoretycznej oraz wrodzonych lub wytrenowanych umiejętności liderskich. Codzienność jednak bezlitośnie weryfikuje ten wniosek. Ile byśmy nie mówili o wysokich standardach pracy menedżerskiej, trudno znaleźć osobę, która by je w pełni spełniała. Jak więc zdefiniować idealnego kierownika? A odwrotnie – co sprawia, że nim nie jesteśmy, co powoduje nasze niepowodzenia? Odpowiedzi udzielić mogą profesjonalne szkolenia dla firm.

Zarządzanie tzw. „kapitałem ludzkim” potrafi zaskoczyć nas wieloma niespodziankami. Pracujemy bowiem z „żywymi ludźmi”, którzy miewają swoje problemy, ambicje, zachcianki lub przyzwyczajenia. Na to głównie – na indywidualne podejście – będziemy musieli zwrócić uwagę podczas szkolenia z zakresu diagnozowania przyczyn niepowodzeń menedżerskich. Lista ewentualnych zaniedbań jest długa i możemy mieć pewność, że powód naszych problemów właśnie w niej się znajduje. Przyczyna i sposób rozwiązania. Podczas szkolenia dla firm nauczymy się nie tylko rozpoznawać własne uchybienia, ale również je niwelować, zmieniać wady w zalety, wykorzystywać dotychczasowe konflikty do umacniania wartości zespołu.

I tak źródłem niepowodzeń często okazuje się wadliwa komunikacja wewnątrz grupy. Nieuważny monitoring zachowań, złe zarządzanie informacjami, brak konstruktywnej informacji zwrotnej, nieumiejętność radzenia sobie z krytyką – to wszystko ma podłoże emocjonalne; dzięki odpowiedniemu treningowi nad samym sobą możemy wykształcić w sobie nowe nawyki i wyeliminować psujące komunikację wady.

Szkolenia dla firm oddadzą w nasze ręce sprawdzone narzędzia praktyczne do skutecznego zarządzania zespołem. Wiele problemów wynika bowiem z naszej niewiedzy bądź braku odpowiedniego przygotowania. Pamiętajmy, że samodzielne poszukiwanie sprawdzonej wiedzy może niekiedy skończyć się zwykłym błądzeniem po omacku i stratą naszego czasu i pieniędzy. Przyczyną wielu niepowodzeń jest więc nieumiejętność budowania zespołu: ustalania ról i delegowania zadań dla pracowników, definiowania celów, zarządzania konfliktem i korzystania z technik negocjacyjnych. Szkolenia dla firm pomogą uzupełnić tę lukę w naszym zawodowym przygotowaniu. W jaki sposób?

W wielu przypadkach głównym powodem braku menedżerskiej skuteczności jest to prostu małe doświadczenie na stanowisku. Dla wielu kierowników pewne sytuacje są nowe i zaskakujące. Niekiedy brak nam sprawdzonych metod radzenia sobie np. z zachowaniami blokującymi pracę w zespole (narcyzm, perfekcjonizm, selektywna percepcja, konformizm) czy oporem przed wprowadzeniem zmian. Szkolenia dla firm umożliwiają nam doświadczenie takich sytuacji w bezpiecznych warunkach treningowych, pod czujną obserwacją trenerów. Warto więc odpowiednio się przygotować na niespodzianki pracy menedżerskiej.