Rewolucja – czyli Eisenstein w teatrze

Rewolucja – czyli Eisenstein w teatrze

Pierwszym bastionem tej sztuki stał się teatr. A właściwie nie tyle teatr, ile wielkie widowisko. W okresie kiedy Eisenstein, chcąc z frontu dostać się do Moskwy, wstąpił do Akademii Sztabu Generalnego na wydział języków wschodnich (uczył się tam japońskiego), w…

Read More