Historia szkoły w Orzechowcach

Historia szkoły w Orzechowcach

Szkoła w Orzechowcach została założona w 1893 roku. Na ten cel Władysław Sapieha darował gminie 1,5 morga ziemi. W następnym roku zatrudniono pierwszą nauczycielkę Marię Opalską. Do roku 1914 szkoła ta była 2-klasowa, a językiem wykładowym był język polski. Podczas I…

Read More