Kredyt dla obcokrajowca

Kredyt dla obcokrajowca – czy jest to możliwe?

Jest to możliwe, ale w takim przypadku osoba ubiegająca się o kredyt dla obcokrajowca musi spełniać określone warunki.

Wiele lat temu, warunkiem koniecznym dla osoby zza granicy, zamieszkałej w Polsce było polskie obywatelstwo. Na dzień dzisiejszy nie jest to na szczęście wymagane dla większości banków lub instytucji, które udzielają pożyczki. Natomiast wymagają od osób spoza rejonu Unii Europejskiej karty stałego pobytu oraz wizy.

Jednym z najważniejszych aspektów jest udokumentowany, stały i legalny dochód oraz jego wysokość, pozwalająca na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji do tego powołanej. Najlepiej, jeśli jest to umowa o pracę na czas nieokreślony, ewentualnie może to być umowa na czas określony. Ostatnimi laty banki zmieniły znacznie swoje podejście do kwestii umowy potencjalnego wnioskodawcy, mianowicie sporo z nich uwzględnia dochód otrzymywany z umów cywilnoprawnych, tj. umowy o dzieło oraz umowy zlecenie, a także kontraktów i samozatrudnienia. Należy pamiętać o tym, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a każda instytucja posiada różniące się od siebie normy oraz procedury działania. Może dojść do sytuacji, że dwie różne instytucje będą wymagać różnych zaświadczeń i dokumentów, nawet w przypadku tej samej wysokości wnioskowanej kwoty, jak i w przypadku tej samej osoby.

W przypadku staraniu się o kredyt dla obcokrajowca, obcokrajowiec może zostać poproszony o dostarczenie dokumentów takich jak:

  • karta czasowego pobytu która jest ważna od minimum 6 miesięcy. Istnieje także opcja udostępnienia umowy najmu lokalu na terenie Polski, lub rachunku telefonicznego który potwierdzi polski adres zamieszkania
  • zaświadczenie o meldunku na terenie Polski
  • aktualny paszport
  • numer pesel
  • raport kredytowy z kraju pochodzenia

Ważnym elementem starania się o kredyt dla obcokrajowca jest dostarczenie aktywnego numeru konta z polskiego banku. Lista wymagań jest duża, ponieważ banki muszą mieć możliwość maksymalnego zabezpieczenia się na wypadek dłużnika, który nie ureguluje należności wobec instytucji. Znacznym utrudnieniem jest fakt, że w przypadku obcokrajowca trudniej jest zweryfikować tożsamość. Kolejnym utrudnieniem, a nawet czasem niemożliwością staje się weryfikacja historii i zdolności kredytowej takiej osoby.

Kredyt dla obcokrajowca a budowanie historii kredytowej 

Budowanie historii kredytowej w momencie, kiedy jest się obcokrajowcem jest utrudnione, ale jednocześnie nie jest niemożliwe. Wymaga to bowiem większego nakładu pracy oraz zaangażowania. Pierwszym, co należy zrobić w takiej sytuacji jest założenie konta w banku w kraju, w którym dana osoba obecnie mieszka aby mogło wpływać tam regularnie wynagrodzenie. Jest to znak, że potencjalny kredytobiorca jest wiarygodny. Warto aktywnie korzystać z takiego konta, tj. wypłacać gotówkę, dokonywać płatności kartą, czy robić przelewy. Dzięki temu, po kilku miesiącach regularnych dochodów można ubiegać się o limit na koncie, lub kartę kredytową. Aktywność buduje wiarygodność wobec banku, co jest plusem w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu. Należy także regularnie spłacać kartę kredytową, ewentualne odsetki, ponieważ buduje to pozytywną historię kredytową. W takim przypadku znacznie ułatwia to zaciągnięcie kredytu będąc obcokrajowcem.