Polisy na życie do kredytów – coraz częstsza konieczność

Polisy na życie do kredytów – coraz częstsza konieczność

Z punktu widzenia banku kredyty hipoteczne należą do najbardziej dochodowych produktów bankowych. Już sam fakt, iż są udzielane na wiele lat, sprawia, że banki mogą liczyć na osiąganie stałych dochodów z tytułu odsetek i dodatkowych opłat. Te opłaty to m. in. prowizje za różnego rodzaju czynności bankowe, choćby za udzielenie kredytu, rozpatrzenie wniosku czy opłata za wcześniejszą spłatę. Coraz częściej zdarza się jednak i tak, że banki rezygnują z tego rodzaju wpływów. W zamian za to oferują swoim klientom najrozmaitsze ubezpieczenia.

Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym

Ponieważ kredyty hipoteczne są kredytami długoterminowymi, a w czasie trwania umowy kredytowej może dojść do diametralnych zmian w statusie finansowym kredytobiorcy, proponowanie przez banki dodatkowych ubezpieczeń jest rozwiązaniem korzystnym dla obydwu stron umowy.

Najczęściej oferowanymi produktami ubezpieczeniowymi są polisy na życie (niektóre banki wręcz wymagają ich wykupienia), polisy od utraty pracy lub zmniejszenia wartości nieruchomości, która ma być obciążona hipoteką.

Dzięki wykupieniu polisy i bank i kredytobiorca mogą czuć się znacznie bezpiecznej, choć oczywiście dla kredytobiorcy wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków.

Czy zakup polisy jest uzasadniony finansowo?

Może być uzasadniony z tego względu, że banki zastrzegają w regulaminach możliwość podniesienia marży (oprocentowania) udzielanego kredytu hipotecznego w sytuacji, w której kredytobiorca nie zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia.

Dla własnego bezpieczeństwa warto też zabezpieczyć się na wypadek utraty pracy, wypadku czy zachorowania na poważną chorobę uniemożliwiającą zarabianie pieniędzy niezbędnych przecież do regularnego spłacania zobowiązań finansowych.

Posiadanie ubezpieczenia jest uzasadnione tym bardziej, że podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka ustanowiona na mieszkaniu czy innej nieruchomości. W sytuacji, w której kredyt nie będzie spłacany bank może przejąć własność nieruchomości, co oznacza nie tylko straty finansowe, ale też możliwość utraty dachu nad głową.

Wybór kredytu i ubezpieczenia

Przed podpisaniem umowy z bankiem warto oczywiście przekalkulować wszelkie za i przeciw przemawiające za wyborem konkretnej oferty i ewentualnego ubezpieczenia. Porównanie kredytów hipotecznych umożliwi wybór najlepszej z dostępnych ofert. W kontekście długoterminowości kredytu hipotecznego należy postarać się o to, by przeprowadzona analiza – wykorzystując przy tym ranking kredytów hipotecznych –  była możliwie gruntowna i pozostawiała jak najmniej wątpliwości co do słuszności dokonanego wyboru.