Kredyt konsolidacyjny – czy również dla zadłużonych?

Osoby mogące się pochwalić dobrymi zarobkami i dobra zdolnością kredytową, stosunkowo łatwo mogą otrzymać kredyt a nawet wiele kredytów. Kredyt na samochód, na dom, kredyt świąteczny, kredyt na zakup sprzętu AGD czy RTV, możliwości jest wiele. Kredytobiorcy chętnie z nich korzystają, często radząc sobie ze spłacaniem kredytów. Niestety niekiedy kredytów jest zbyt wiele i pojawiają się problemy ze spłatą.

Powody mogą być różne. Zmiana pracy na gorzej płatną, zdarzenia losowe, wymagające poniesienia znacznych wydatków, choroba – wszystko to może spowodować problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, kredytobiorca szybko staje się osobą zadłużoną i nie radzi sobie ze spłatą długów. Czy jest wyjście z tej sytuacji? Tak, wystarczy zamienić kilka swoich kredytów na kredyt konsolidacyjny, którego koszty spłacania będą niższe, sam kredyt zaś będzie oparty na dużo bardziej przejrzystych zasadach.

Kredyt konsolidacyjny – czy również dla zadłużonych?

W opinii wielu osób, ci, którzy są zadłużeni raczej nie dostaną kredytu. Nie jest tak, kredyt konsolidacyjny mogą otrzymać również osoby zadłużone, co jednak bardzo istotne, nie otrzymają pieniędzy z kredytu, do swobodnego dysponowania. Wszystkie pieniądze, już bez udziału kredytobiorcy, zostaną przesłane przez kredytodawcę do miejsc, w których kredytobiorca jest zadłużony.

Kredyt konsolidacyjny ma na celu zlikwidowanie całości zadłużenia kredytobiorcy, dlatego bardzo ważne jest to, by wskazać wszystkie miejsca, w których kredytobiorca jest zadłużony i uściślić, który kredyt jest jeszcze w terminie, który zaś jest przeterminowany i prowadzone są działania windykacyjne lub komornicze. W takiej sytuacji kredytodawca kontaktuje się z firmą windykacyjną lub komornikiem i na ich konta przelewa część kredytu, tak by problem przeterminowanego zadłużenia przestał istnieć. Dla kredytobiorcy przestaje też istnieć w tej sytuacji problem ewentualnych działań windykacyjnych.

Jeden kredyt zamiast wielu

Kredytobiorca decydujący się na kredyt konsolidacyjny w perspektywie, zostaje bez przeterminowanego zadłużenia i ma pospłacane wszelkie inne kredyty. Do spłaty pozostaje kredyt konsolidacyjny, którego zasady spłaty są dopasowane do zarobków kredytobiorcy i wydatków które ponosi. Rata kredytu zawsze jest ustalana w takiej wysokości, by kredytobiorca spłacał swoje zadłużenie bez problemów. W zależności od zasad kredytu i wysokości zadłużenia, okres spłacania może być bardzo krótki albo dość długi, w sytuacji znacznego zadłużenia i braku możliwości terminowego regulowania swoich zobowiązań kredytowych warto jednak podjąć decyzję o podpisaniu umowy na kredyt konsolidacyjny.

Oczywiście sam się on nie spłaci, więc koniecznie trzeba zadbać o to, by spłacać go w terminie. Aby zaś nie powodować kolejnych problemów ze spłacaniem zobowiązań, w przyszłości do tematu kredytów warto podchodzić dużo bardziej rozsądnie i decydować się na kredyt tylko wtedy, gdy mamy pewność, że spłata nie będzie problemem, poza tym, pomimo atrakcyjnych nieraz ofert kredytowych, warto powstrzymać się od decydowania się na wiele kredytów na raz.