Kredyt firmowy

Kredyt firmowy

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że banki są instytucjami, które nastawiane są głownie na generowanie zysku. Aby maksymalizować przychody nie tylko proponuje się szeroką paletę produktów, ale przede wszystkim szuka różnorodnych gron klientów. Mimo iż pod względem liczebności banki mają najwięcej klientów prywatnych, to niezwykle łakomym dla nich kąskiem są firmy. Co ciekawego mogą im zaproponować instytucje finansowe?

Podstawowa paleta produktów dla klienta biznesowego jest identyczna z tą, którą można spotkać w przypadku osób prywatnych. Firmy mogą zatem zdecydować się chociażby na kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, pożyczka hipoteczna czy kredyt na zakup towarów. Aby móc w jeszcze większym stopniu wyjść naprzeciw potrzebom dużych klientów ze świata biznesu, proponuje się spersonalizowaną formę kredytowania. Nosi ona nazwę leasing i może służyć do finansowania zakupu pojazdów firmowych, specjalistycznych maszyn, czy nawet nieruchomości.

Jeżeli chodzi o typografię, to rozróżniamy dwa rodzaje leasingu. Pierwszy z nich nosi nazwę leasingu finansowego. W tym przypadku kredytowany przedmiot wliczany zostaje do majątku leasingobiorcy. W ten sposób to na jego barkach spoczywa ponoszenie kosztów związanych z amortyzacją oraz to on może te koszty rozliczać. Ponadto odliczeniu od podatku podlega również odsetkowa część raty leasingowej. Jeżeli chodzi o podatek VAT, to w przypadku leasingu finansowego płacimy go w całości. Wraz z wpłaceniem ostatniej raty leasingu, przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy.

Drugim z rodzajów leasingu jest leasing operacyjny. W tym przypadku przedmiot zaliczany jest do majątku leasingodawcy. Analogicznie zatem to właśnie on ponosi koszty związane z amortyzacją oraz rozlicza je. Jeżeli chodzi o odliczenia od podatku, które przysługują leasingobiorcy, to jest to opłata wstępna oraz comiesięczna rata netto. Przy wyborze leasingu operacyjnego podatek VAT dzielony jest na równe części oraz doliczany do comiesięcznej raty leasingowej. Na końcu okresu kredytowania leasingobiorcy przysługuje prawo wykupu przedmiotu. Wartość tej transakcji jest wcześniej określana przez kredytujący bank.

Oczywiście jak każdy inny klient, tak i firmy muszą spełnić pewne wymogi, aby móc otrzymać jakąkolwiek pożyczkę. Absolutną podstawą w przypadku wypełniania formalności kredytowych jest dostarczenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numerze NIP i REGON. Ponadto często niezbędne są dodatkowe dokumenty wystawione przez ZUS i Urząd Skarbowy.