Pochodne instrumenty finansowe — co warto o nich wiedzieć?

Pochodne instrumenty finansowe — co warto o nich wiedzieć?

Pochodne instrumenty finansowe to zaawansowane narzędzia współczesnego rynku finansowego. Choć ich złożoność może przytłaczać, to jednak odgrywają one kluczową rolę w zarządzaniu ryzykiem, spekulacjach inwestycyjnych oraz tworzeniu zaawansowanych strategii finansowych.

Czym są pochodne instrumenty finansowe?

Instrumenty finansowe to nie to samo co ich pochodna wersja. Przede wszystkim pochodne instrumenty finansowe opierają swoją wartość na innych aktywach. Nie są to papiery wartościowe, których wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego. Ich wartość może zależeć m.in. od:

  • wysokość stopy procentowej;
  • kursów akcji;
  • rentowności obligacji;
  • czy wartości indeksów giełdowych.

Co ciekawe są to bardziej abstrakcyjne aktywa, których wartość może niekiedy zależeć także od tzw. derywatów pogodowych. Jest to np. liczba słonecznych dni, czy wielkość opadu deszczu lub śniegu.

Pochodne instrumentów finansowych służą do zarządzania ryzykiem, bądź do spekulacji. Z kolei instrumenty finansowe nie zależą od innych aktywów. Ich pochodna wersja to zatem coś bardziej skomplikowanego i trudniejszego do uchwycenia.

Instrumenty pochodne dzieli się na dwie kategorie: symetryczne oraz asymetryczne. Pierwszy rodzaj to kontrakty futures, forward oraz swapy, w których każda ze stron przyjmuje pewne zobowiązanie. Z kolei asymetryczne instrumenty pochodne to opcje (rodzaj kontraktu), w których tylko jedna ze stron przyjmuje zobowiązanie, a druga nabywa do nich prawo.

Kto może oferować pochodne instrumenty finansowe?

Instrumenty pochodne (tzw. derywaty) to instrumenty o cenie zależnej od innych instrumentów finansowych. Podstawą ich wartości może być zatem cena surowców, waluty, czy wspomnianych już wysokości stóp procentowych bądź kursów akcji. W związku z tym mogą być oferowane przez instytucje finansowe oraz różne podmioty. Pochodne instrumentów finansowych oferują najczęściej:

  • banki;
  • giełdy;
  • oraz brokerzy.

Warto przy tym zauważyć, że handel pochodnymi instrumentami finansowymi może być złożony i ryzykowny. W związku z tym ich ofertę oraz handel reguluje wiele jurysdykcji. Inwestorzy powinni dokładnie zrozumieć mechanizm działania instrumentów pochodnych. W tym celu warto skonsultować się z profesjonalistami, dzięki którym unikniesz potencjalnych pułapek finansowych. Takie osoby posiadają cenną wiedzę i doświadczenie, co pozwala im zaoferować pomoc, której potrzebujesz.