Nowy ład a pozwolenia na budowę domu

Nowy ład a pozwolenia na budowę domu

Nowy Ład to program rządowy, który ma na celu wprowadzenie wielu zmian w prawie budowlanym, dzięki czemu przepisy staną się bardziej przyjazne dla indywidualnych inwestorów. Największa zmiana to tak zwane domki bez pozwolenia, których wielkość nie może przekraczać 70 m2. Co warto wiedzieć o nowelizacji przepisów?

Domki bez pozwolenia – zmiany w przepisach

Dzięki programowi Polski Ład budowanie domów, które nieprzekraczaną 70 m2 powierzchni użytkowej nie będzie wiązać się z żadnymi formalnościami. Mowa przede wszystkim o pozwoleniach na budowę, nie będzie również potrzebny kierownik oraz dziennik budowy. Jedyną formalnością, jaką trzeba spełnić, jest zgłoszenie planowanej inwestycji (do tej pory takie zasady dotyczyły budowli, które nie przekraczały 35 m2). Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu przede wszystkim skrócenie procesu budowy oraz oszczędność, dzięki czemu większe grono Polaków zdecyduje się na tego typu inwestycje.

Podstawowe założenia nowych zasad budowlanych

Domki bez pozwolenia nie mogą przekraczać 70 m2 i to podstawowa zasada, która umożliwia budowę nieruchomości bez żadnych formalności oraz dokumentów. Wymagany jest jedynie projekt. Przepisy zabraniają budowanie domów z więcej niż dwoma kondygnacjami. Warto mieć na uwadze, że wybudowany dom może być używany jedynie do własnych celów, czyli zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (nie może w nim powstać sklep, magazyn czy inny obiekt przemysłowy umożliwiający zarobek).

Domki bez pozwolenia mogą powstać bez żadnych formalności i dokumentów, kiedy obszar oddziaływania nieruchomości znajduje się w całości na działce, na której powstaje. W przypadku większej działki, na 500 m2 ziemi może powstać tylko jeden dom.

Brak kierownika nie oznacza, że na terenie budowy można działać niezgodnie z przepisami i normami postępowania. To inwestor bierze na siebie odpowiedzialność na działkę i powstający budynek. Przed rozpoczęciem prac wymagane jest dostarczenie do urzędu oświadczenia z informacją, że budynek jest wznoszony jedynie na własne potrzeby, a właściciel ma świadomość odpowiedzialności za kierowanie i monitorowanie budowy. Dokumentacja budynku musi być kompletna oraz przygotowana zgodnie z ustaleniami.

Domki bez pozwolenia mogą powstać jedynie na terenie, dla którego opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — w przeciwnym wypadku wymagane jest uzyskanie informacji na temat warunków zabudowy.