Jak założyć firmę przez Internet?

Jak założyć firmę przez Internet?

Najtrudniejsze w rozpoczęciu biznesu jest znalezienie pomysłu i opracowanie strategii działania. Później dochodzi kwestia utrzymania się na rynku. Jakich formalności należy jednak dopełnić, aby otworzyć przedsiębiorstwo? Da się dokonać tego online? Jak założyć firmę przez Internet?

JDG dominują w polskiej gospodarce

Co oznacza skrótowiec JDG? To Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, czyli inaczej mówiąc podmiot funkcjonujący na rynku w ramach samozatrudnienia. Co ciekawe, jednoosobowe przedsiębiorstwa stanowią zdecydowaną większość podmiotów w polskiej gospodarce, ponieważ odsetek takich organizacji wśród całości przedsiębiorstw wyraźnie przekracza 65%. A jeśli dodamy do nich także mikroprzedsiębiorstwa, składające się z dwóch do dziewięciu zatrudnionych, osiągniemy wartość powyżej 90%.

Jak widać, podmiotów najmniejszych istnieje najwięcej. Śmiałkowie chcący spróbować swoich sił w biznesie nie muszą wypełniać setek arkuszy, ponieważ wniosek o wpis do rejestru zawiera jedynie kilka stron. Co więcej, nie trzeba nawet odwiedzać placówki urzędowej, ponieważ udostępniona została opcja założenia przedsiębiorstwa przez Internet.

Czym jest CEIDG?

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, odpowiedzialność oraz ryzyko. Dostęp do danych zawartych we wpisie jest nieodpłatny, dlatego bezproblemowo można sprawdzić podstawowe informacje na temat konkretnego podmiotu jak chociażby adresy prowadzenia działalności czy kody PKD określające, czym wskazana organizacja się zajmuje. Także za dokonanie wpisu do rejestru opłaty się nie ponosi.

Postęp technologiczny widoczny również w sprawach urzędowych

Wraz z rozwojem technologii ułatwieniu uległa możliwość załatwienia szeregu spraw urzędowych. Często zamiast stania w długich kolejkach petent wybiera dopełnienie formalności za pośrednictwem Internetu. W przypadku chęci założenia przedsiębiorstwa też dostępna jest ścieżka online, choć trzeba pamiętać, że należy spełnić jeden z warunków:

– posiadać profil zaufany służący potwierdzaniu tożsamości w systemach administracji publicznej

– posługiwać się podpisem kwalifikowanym posiadającym moc prawną identyczną jak odręczny podpis

W odróżnieniu od profilu zaufanego podpis kwalifikowany jest jednak płatny.

Posługując się jednym z powyższych, bez problemu można dokonać wpisu do CEIDG przez Internet. We wniosku przedsiębiorca umieszcza między innymi dane osobowe (imię, nazwisko, adres), adres prowadzenia działalności, dane kontaktowe, PESEL, NIP oraz REGON (jeśli już posiada owe numery), kody PKD czy wybór formy opodatkowania (zasady ogólne, liniowa lub ryczałt). Jeden z podpunktów wniosku dotyczy też nazwy przedsiębiorstwa – nazwa to minimum imię i nazwisko, które można uzupełnić dodatkowymi zwrotami. Warto wiedzieć, że choć w mowie potocznej zamiennie używa się określeń “firma” i “przedsiębiorstwo”, to de facto “firma” oznacza nazwę podmiotu.