Co to jest PKD?

Co to jest PKD?

Kod PKD to etykieta, która mówi o tym, czym zajmuje się dana firma. Kod ten składa się z liter oraz cyfr. Każda spółka z osobowością prawną potrzebuje takiego kodu, by być zarejestrowana i jasno określić, w jakiej branży działa.

Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności?

PKD to systematyka typów działalności gospodarczej uporządkowanych według branż i sektorów. Dzięki niemu można łatwiej znaleźć informacje o tym, czym dokładnie zajmuje się dane przedsiębiorstwo. Struktura PKD ma pięć poziomów — od sekcji ogólnych, do bardziej szczegółowych, takich jak:

  • sekcje np. edukacja
  • podsekcje
  • działy;
  • grupy;
  • klasy;
  • podklasy.

PKD — dlaczego jest taki ważny?
Informacja o głównym profilu działalności może być pomocna w staraniu się o dofinansowania z Unii Europejskiej oraz podczas przetargów. Dane z PKD są potrzebne do nadania numeru REGON firmy oraz do celów statystycznych. Przedsiębiorcy, którzy zakładają i rejestrują działalność gospodarczą lub zakładają spółkę kapitałową, mają obowiązek wyboru PKD.

Jak wybrać kod PKD firmy?

Lista kodów PKD znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Można ją pobrać tutaj https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/2_PKD-2007-schemat_2.pdf
Na portalu biznes.gov.pl znajduje się lista sekcji i kategorii, które pomogą ustalić numer PKD dla danej działalności. Listę można znaleźć tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd. Pomocne informacje w wyborze kodu PKD możesz znaleźć zakładce “Tabela PKD”. Tam, po numerze PKD można znaleźć listę branż, kategorii i podkategorii. Lista jest dostępna pod tym linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Czy można mieć kilka kodów PKD?

Kiedy przedsiębiorstwo działa w wieku branżach, może mieć kilka kodów PKD. Na poziomie podklasy należy jednak podać główny podmiot działalności.

Czy w przypadku zmiany głównego profilu działalności, trzeba zmienić kod PKD?

Tak, w przypadku dokonywania zmian działania firmy, należy aktualizować kody PKD. Każdy przedsiębiorca, którego działania wykraczają poza zakres określony przez kody, może zostać ukarany grzywną.

Czy do umowy spółki trzeba wpisywać kod PKD?

Spółki zarejestrowane w KRS muszą mieć nadany kod PKD. Kodu nie trzeba jednak wpisywać do umowy spółki kapitałowej — aktu założycielskiego spółki. W umowie trzeba jednak  opisać przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej.

Nadanie PKD — gdzie szukać pomocy?

Zakładanie firmy wiąże się z mnóstwem formalności. Jedną z nich jest nadanie kodu PKD. Jeśli przedsiębiorca ma problem w wyborze PKD, może skorzystać z formularza dostępnego na stronie Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Aby uzyskać pomoc w nadaniu numeru PKD, wystarczy szczegółowo opisać przedmiot swojej działalności gospodarczej.