Najważniejsza w życiu jest komunikacja

Najważniejsza w życiu jest komunikacja

Komunikacja jest po prostu aktem przekazywania informacji z jednego miejsca do drugiego, czy to werbalnie (za pomocą głosu), pisemnie (za pomocą mediów drukowanych lub cyfrowych, takich jak książki, czasopisma, strony internetowe i wiadomości e-mail), wizualnie (za pomocą logo, map, wykresów…

Read More
Nadrzeczne obszary Księstwa Sieluńskiego

Nadrzeczne obszary Księstwa Sieluńskiego

Już na początku XIII w. przy rozdziale posiadłości biskupstwa płockiego, Sieluń z przyległymi wsiami przeznaczono dla proboszcza katedralnego, który jeszcze otrzymał Białotarsk w ziemi gostyńskiej. Proboszczowie obowiązani byli z dochodów dóbr tych płacić 300 talarów na reparację katedry płockiej. Dopiero…

Read More